Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2019-08-27 13:18:27
Powrót do projektu

Zielona Dzielnica Włochy. Tak dla czystego powietrza. Utworzenie nowego skweru miejskiego przy ul. Borsuczej oraz nasadzenia Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, ul. Radarowej ul Sulmierzyckiej, ul. Lechickiej, ul. Strubiczów, ul. Trapez i ul. Hynka .oraz zakup i montaż 1000 sztuk treegatorów czyli worków do kropelkowego podlewania drzew

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Borsucza, ul. Bakalarska, ul. Radarowa, ul Sulmierzycka, ul. Lechicka, ul. Strubiczów, ul. Trapez i ul. Hynka oraz wszystkie nowe nasadzenia drzew, rosnące na terenie będącym w administracji Urzędu Dzielnicy Włochy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt dotyczy utworzenia nowego skweru miejskiego przy ul. Borsuczej w rejonie skrzyżowania z ul. Bakalarską oraz nasadzenia krzewów na terenach zieleni w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, ul. Radarowej ul Sulmierzyckiej, ul. Lechickiej, ul. Strubiczów, ul. Trapez i ul. Hynka (na wysokości Szkoły Podstawowej nr 227 przy ul. Astronautów) oraz zakupu i montażu 1000 sztuk treegatorów czyli worków do kropelkowego podlewania drzew.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu: Wokół nas brakuje dobrze zaprojektowanych przestrzeni publicznych. Głównym założeniem projektu jest stworzenie terenu zieleni w bliskiej dla mieszkańców okolicy (skwer blisko domu). Obecnie przedmiotowy teren jest niezagospodarowany i zaniedbany. Ponadto dotychczasowy
Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulic Bakalarskiej, ul. Radarowej, ul Sulmierzyckiej, ul. Lechickiej, ul. Strubiczów, ul. Trapez i ul. Hynka jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Krzewy są często pomijane jako ważny element miejskiej zieleni, a w ekosystemie pełnią naprawdę bardzo istotne funkcje. Trzeba pamiętać, iż krzewy pochłaniają nie tylko dwutlenek węgla, ale także pyły (bardzo dla nas groźne w sytuacji złego stanu powietrza w Warszawie) i tlenki azotu.Projekt dotyczy również zakupu i montażu 1000 sztuk treegatorów czyli worków do kropelkowego podlewania drzew. Treegatory mają pojemność ok 50 l, są w nich małe otwory, którymi woda wycieka wsiąkając wolno w glebę, co zmniejsza straty przez wyparowanie. Młode drzewa wymagają systematycznego podlewania, które zlecane jest firmom pielęgnującym drzewa po posadzeniu (raz w tygodniu w ilości ok. 50 l). Po suchej zimie mamy duże niedobory wody, które muszą być rekompensowane podlewaniem. W Warszawie było bardzo suche i ciepłe lato 2018 r. Zimą było mało opadów, a rok 2019 również należy do bardzo suchych. Dlatego też stosowanie treegatorów jest niezbędne w dzisiejszych czasach.Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż realizacja projektu bardzo korzystnie wpłynie na wiele aspektów, a zwłaszcza na zdrowie i komfort życia mieszkańców. Dzięki temu Włochy staną się dzielnicą jeszcze bardziej zieloną i przyjazną do życia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Projekt - 7.000,00 zł

Koszt materiału roślinnego wraz z sadzeniem - 150.000,00 zł

Koszt zakupu i montażu 1000 sztuk treegatorów - 100.000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 282 500
257 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Przykład realizacji 1.1.jpg nr 1.jpg
 • Przykład realizacji nr 2.jpg
 • Lokalizacja projektu - mapka poglądowa.pdf
 • Stan istniejący - ul. Borsucza.jpg