Autor projektu - zmiany z 2019-06-09 21:07:09
Powrót do projektu

Zielona Dzielnica Włochy. Tak dla czystego powietrza. Utworzenie nowego skweru miejskiego przy ul. Borsuczej oraz nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, ul. Radarowej ul Sulmierzyckiej, ul. Lechickiej, ul. Strubiczów, ul. Trapez i ul. Hynka.

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Borsucza, ul. Bakalarska, ul. Radarowa, ul Sulmierzycka, ul. Lechicka, ul. Strubiczów, ul. Trapez i ul. Hynka.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt dotyczy utworzenia nowego skweru miejskiego przy ul. Borsuczej w rejonie skrzyżowania z ul. Bakalarską oraz nasadzenia krzewów na terenach zieleni w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, ul. Radarowej ul Sulmierzyckiej, ul. Lechickiej, ul. Strubiczów, ul. Trapez i ul. Hynka (na wysokości Szkoły Podstawowej nr 227 przy ul. Astronautów).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wokół nas brakuje dobrze zaprojektowanych przestrzeni publicznych. Głównym założeniem projektu jest stworzenie terenu zieleni w bliskiej dla mieszkańców okolicy (skwer blisko domu). Obecnie przedmiotowy teren jest niezagospodarowany i zaniedbany.

Ponadto dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulic Bakalarskiej, ul. Radarowej, ul Sulmierzyckiej, ul. Lechickiej, ul. Strubiczów, ul. Trapez i ul. Hynka jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Krzewy są często pomijane jako ważny element miejskiej zieleni, a w ekosystemie pełnią naprawdę bardzo istotne funkcje. Trzeba pamiętać, iż krzewy pochłaniają nie tylko dwutlenek węgla, ale także pyły (bardzo dla nas groźne w sytuacji złego stanu powietrza w Warszawie) i tlenki azotu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż realizacja projektu bardzo korzystnie wpłynie na wiele aspektów, a zwłaszcza na zdrowie i komfort życia mieszkańców. Dzięki temu Włochy staną się dzielnicą jeszcze bardziej przyjazną do życia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
282 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Przykład realizacji 1.1.jpg
 • Przykład realizacji nr 1.jpg
 • Przykład realizacji nr 2.jpg
 • Przykład realizacji nr 3.jpg
 • Lokalizacja projektu - mapka poglądowa.pdf