Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2019-09-05 19:20:05
Powrót do projektu

Weekendowe zajęcia dla dzieci i rodzin w Prom-ie PROMie Kultury na Saskiej Kępie

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Saska Kępa, PROM Kultury, Brukselska 23
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
PROM Kultury Saska Kępa jest miejscem, w którym spotykać się mogą mieszkańcy osiedla i dzielnicy, a także sąsiedzi tego miejsca. Organizowanych jest w nim wiele wydarzeń, ale wydaje się, że można wykorzystać jego potencjał jeszcze lepiej. Na organizowane w nim przedstawienia i wydarzenia przychodzi wiele osób, zatem zapotrzebowanie na różne działania, w tym działania dla dzieci jest duże. Proponowane weekendowe zajęcia będą rozpoczynały się od pokazu filmu dla dzieci lub teatru dla dzieci, po którym nastąpią warsztaty.

Warsztaty będą odrębną częścią wydarzenia, powinny odbywać się w mniejszej sali, w której wraz ze specjalnymi animatorami bądź animatorkami dzieci będą mogły wykonać jakieś działanie animacyjne lub artystyczne - warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne powiązane z tematyką wcześniejszego przedstawienia/ filmu.

Wydarzenia będą odbywały się co dwa tygodnie naprzemiennie przedstawienie teatralne oraz filmy.

Będą miały także wartość integracyjną - rodzice dzieci będą mogli się poznać i zawiązać sąsiedzkie znajomości.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Potrzebne są działania dla dzieci integrujące dzieci z ich rodzicami, a także integrujące społeczność lokalną. Oczywiście wstęp na wydarzenia będą mieli wszyscy zainteresowani, ale najpewniej, najczęściej będą przychodzili na nie mieszkańcy Saskiej Kępy i Gocławia, czyli najbliżsi sąsiedzi tego miejsca.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys realizacji projektu:

Koszty energii, sali i sprzątania: 12 miesięcy*2*250 zł = 6.000,00 zł

Koszty licencji na wyświetlanie filmów: 12 filmów*500,00 zł= 6.000,00 zł

Koszty przedstawień teatralnych: 12 przedstawień*2.500,00 zł= 30.000,00 zł

Koszt animatorów zajęć dla dzieci: 24 wydarzenia*500 zł (w tym przygotowanie zajęć)= 12.000,00 zł

Koszt ewentualnych materiałów na zajęcia: 24 wydarzenia*250,00 zł= 6.000,00 zł

Koszty organizacyjne i promocji: 12 miesięcy*250,00 zł= 3.000,00 zł

Inne ewentualne koszty= 1.000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
64 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki