Koordynator w Dzielnicy Wola - zmiany z 2019-08-08 17:29:08
Powrót do projektu

Więcej drzew na Młynowie II

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Pas przydrożny na północnym Młynowie wzdłuż ulicy

- Jana Ostroroga (na odcinku od ul. Wawrzyszewskiej do ul. Tatarskiej po stronie wschodniej).

Działki: 11/1 z obrębu 60305

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Tereny publiczne stanowiące własności m. st. Warszawy.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Kontynuacja zwycięskiego projektu w ramach edycji BP na 2019 rok.

Projekt zakłada posadzenie 50 51 drzew wzdłuż ul. Jana Ostroroga (od strony wschodniej) na północnym Młynowie. Jest to teren w otaczający mur Cmentarza Powązkowskiego. W chwili obecnej to praktycznie pustynia z bardzo szerokim chodnikiem i z brakiem jakichkolwiek drzew, dodatkowo rozjeżdżana przez parkujące i jeżdżące po chodniku samochody.Drzewa będą sadzone w przygotowanych do tego miejscach na obecnie funkcjonującym chodniku poprzez likwidację części nawierzchni asfaltowej wzdłuż chodnika przy murze Cmentarza Powązkowskiego w ulicy Ostroroga. Misy Rozbrukowane segmenty przeznaczone na drzewa zieleń będą miały rozmiary 2x2 rozmiar 2 x 15 m. Dokładne lokalizacje zostaną określone na podstawie analizy instalacji podziemnych (w przypadku bliskości sieci należy zastosować odpowiednie osłony korzeniowe). Miejsca nasadzeń powinny zostać wybrane w taki sposób, aby nie kolidowały z istniejącą infrastrukturą, ani nie były zagrożone wycinką (np. pod planowane ścieżki rowerowe, zatoki parkingowe). Drzewa powinny zostać posadzone w taki sposób, żeby zminimalizować ograniczenie dostępnych na tym odcinku ulicy miejsc parkingowychPozwoli to na właściwy wzrost roślin, sadzonych po 3 szt. w segmencie. Zostanie posadzonych 51 szt. drzew o obwodach 18-20 cm, w 17 segmentach, przedzielonych przejściami, umożliwiającymi swobodne poruszanie się pomiędzy chodnikiem a miejscami parkingowymi. Projekt będzie spójny z rozwiązaniami zastosowanymi w projekcie do BP 2019 „więcej drzew na Młynowie”.W ramach projektu przewidywane jest opracowanie projektu nasadzeń. Gatunek drzew oraz ich wiek powinien zostać wybrany przez ekspertów i dostosowany do warunków, w jakich będą rosły. Przykładowe gatunki: lipa, klon, dąb, kasztanowiec, platan, jesion w różnych odmianach. Planowane drzewa powinny stanowić (pod względem gatunkowym, zagospodarowania terenu itp.) spójną linię z nasadzeniami w ramach BP 2019.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Drzewa stanowią integralny element każdego miasta. Dzięki nim ulice wyglądają lepiej, estetyczniej oraz są przyjemniejsze dla oka. Co więcej, drzewa wchłaniają wody opadowe, ograniczają hałas i oczyszczają powietrze, dają cień i schronienie dla ptaków, a w lecie zapewniają większy komfort klimatyczny.

Realizacja projektu bardzo korzystnie wpłynie więc na wiele aspektów, a zwłaszcza na zdrowie i komfort życia mieszkańców. Dzięki temu Wola stanie się dzielnicą jeszcze bardziej przyjazną do życia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- projekt organizacji ruchu – 5000

- projekt budowlany – 3000

- rozbruk na powierzchni 17*15*2=510 m2*20 zł = 10200 zł

- montaż obrzeży – 34 mb*17=578 mb*20 zł= 11560 zł

- montaż słupków u-12 c - 250 szt.*377,55 zł= 94250 zł

- posadzenie 51 szt. drzew o obw. 18-20 cm 51*1500 zł=76500 zł

- pielęgnacja drzew – 51*180 zł = 9180 zł

Łącznie 209 690.00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 188 775
209 690,20 00

Dokumenty

Załączniki