Koordynator w Dzielnicy Wola - zmiany z 2019-06-13 12:24:13
Powrót do projektu

Więcej drzew na Młynowie II

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Pas przydrożny na północnym Młynowie wzdłuż ulicy

- Jana Ostroroga (na odcinku od ul. Wawrzyszewskiej do ul. Tatarskiej po stronie wschodniej).

Działki: 11/1 z obrębu 60305

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Tereny publiczne stanowiące własności m. st. Warszawy.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Kontynuacja zwycięskiego projektu w ramach edycji BP na 2019 rok.

Projekt zakłada posadzenie 50 drzew wzdłuż ul. Jana Ostroroga (od strony wschodniej) na północnym Młynowie. Jest to teren w otaczający mur Cmentarza Powązkowskiego. W chwili obecnej to praktycznie pustynia z bardzo szerokim chodnikiem i z brakiem jakichkolwiek drzew, dodatkowo rozjeżdżana przez parkujące i jeżdżące po chodniku samochody.Drzewa będą sadzone w przygotowanych do tego miejscach na obecnie funkcjonującym chodniku poprzez likwidację części nawierzchni asfaltowej wzdłuż chodnika przy murze Cmentarza Powązkowskiego w ulicy Ostroroga. Misy na drzewa będą miały rozmiary 2x2 m.Dokładne lokalizacje zostaną określone na podstawie analizy instalacji podziemnych (w przypadku bliskości sieci należy zastosować odpowiednie osłony korzeniowe). Miejsca nasadzeń powinny zostać wybrane w taki sposób, aby nie kolidowały z istniejącą infrastrukturą, ani nie były zagrożone wycinką (np. pod planowane ścieżki rowerowe, zatoki parkingowe). Drzewa powinny zostać posadzone w taki sposób, żeby zminimalizować ograniczenie dostępnych na tym odcinku ulicy miejsc parkingowych.W ramach projektu przewidywane jest opracowanie projektu nasadzeń. Gatunek drzew oraz ich wiek powinien zostać wybrany przez ekspertów i dostosowany do warunków, w jakich będą rosły. Przykładowe gatunki: lipa, klon, dąb, kasztanowiec, platan, jesion w różnych odmianach. Planowane drzewa powinny stanowić (pod względem gatunkowym, zagospodarowania terenu itp.) spójną linię z nasadzeniami w ramach BP 2019.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Drzewa stanowią integralny element każdego miasta. Dzięki nim ulice wyglądają lepiej, estetyczniej oraz są przyjemniejsze dla oka. Co więcej, drzewa wchłaniają wody opadowe, ograniczają hałas i oczyszczają powietrze, dają cień i schronienie dla ptaków, a w lecie zapewniają większy komfort klimatyczny.

Realizacja projektu bardzo korzystnie wpłynie więc na wiele aspektów, a zwłaszcza na zdrowie i komfort życia mieszkańców. Dzięki temu Wola stanie się dzielnicą jeszcze bardziej przyjazną do życia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
188 775,20 zł

Dokumenty

Załączniki