Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2019-08-27 16:37:27
Powrót do projektu

## DO LASKU NA KOLE - Przejście pod wiaduktem ul. Powązkowskiej / przejście od ulDygata, ulKozielskiej, ulSzamockiej, ulFicowskiego, ulWaldorffa ##

"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo- rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Powązkowska/ul.Duchnicka-ul.Dygata-ul.Kozielska

ul. Ficowskiego, ul.Szamocka - al. Prymasa Tysiąclecia kładka nad al. Obrońców Grodna - ul. J. Waldorffa

ul. Kozielska- Tysiąclecia

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Ideą projektu jest stworzenie ciągów pieszo-rowerowych, spacerowych wzdłuż torów kolejowych oraz połączenie mniejszych terenów zieleni z Laskiem na Kole.Ważne punkty:1. Przejście pieszo-rowerowe pod wiaduktem ul. Powązkowskiej od ul. Duchnickiej do ul Dygata. Należy zniwelować różnicę poziomów poprzez podniesienie powierzchni pod wiaduktem o ok 2 metry. Niezbędne jest odgrodzenie przejścia od torów kolejowych. Ciąg pieszo-rowerowy ma być dowiązany do istniejących chodników i oświetlony. Teren zarządzany jest przez PKP PLK, które wyraziło pisemną zgodę na realizację projektu. 2. Chodnik i ścieżka rowerowa . Ścieżka rekreacyjna szutrowa wzdłuż torów od ul. Powązkowskiej, przez ul. Dygata do końca ul. Kozielskiej. Ciąg pieszo-rowerowy granicy dzielnicy Żoliborz. Ciąg ma być dowiązany do istniejących chodników i oświetlony. Wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego należy nasadzić drzewa, krzewy i rośliny ozdobne. Do tego należy ustawić ławki i kosze na śmieci. 3. (szer. ok. 2,5m)

2. Organizacja drugiej ścieżki od ul. Kozielskiej do al. P. Tysiąclecia , oświetlenie parkowe, ławki, kosze na śmieci. 4. Alejka parkowa (szer. ok. 2,5m)

3. Ścieżka rekreacyjna szutrowa od ul. Szamockiej do wiaduktu al. Prymasa Tysiąclecia (szer. Szerokości ok 3 metrów, ośwtlona. Do tego ławki, kosze na śmieci, nasadzenia drzew i krzewów. Alejkę należy połączyć z chodnikiem na wiadukcie. Wejście i podjazd na wiadukt al. Prymasa Tysiąclecia od strony ul. Szamockiej, po nasypie wiaduktu umożliwi bezpieczne przejście nad linią kolejową, chodnikiem na wiadukcie, do drugiej części Lasku na Kole. 5. Oświetlenie i nasadzenia zieleni na alejce parkowej od ul. Ficowskiego do ul. Szamockiej. 6. Połączenie przejścia nad trasą S8, od Lasku na Kole do Fortu Bema, z ulicą J. Waldorffa. Należy wykonać pochylnię łączącą chodnik poniżej z wkładką nad S8.. 2,5m)Połączone w ten sposób tereny zieleni stworzą doskonałą zieloną przestrzeń. Mogą być upamiętnieniem dawnych ogrodów księżnej Izabeli Czartoryskiej (1771r. na podwarszawskich Powązkach).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
W okolicy mieszka kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, którzy obecnie nie mają w pobliżu parków i terenów ziekenizieleni. Potencjalni odbiorcy to mieszkańcy Żoliborza Artystycznego i Południowego, Powązek i Młynowa, Fortu Bema.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Ścieżka z nawierzchni szutrowej szer. 2,5m; 490mb:

1225m2*65zł= 79 625zł

Zakup i montaż obrzeży dla nawierzchni szutrowej:

980mb*80= 78 400złŚcieżka z nawierzchni szutrowej szer. 2,5m; 330mb:

825m2*65zł= 53 625 zł

Zakup i montaż obrzeży dla nawierzchni szutrowej:

660mb*80= 52 800 złŚcieżka z nawierzchni szutrowej szer. 2,5m; 385mb:

962,5m2*65zł= 62 562,50zł

Zakup i montaż obrzeży dla nawierzchni szutrowej: 770mb*80zł= 61 600 złProjekt: 35 000złRAZEM: 423 612,50zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 3 724 655,00
423 612,50

Dokumenty

Załączniki
 • Wizualizacja przejścia pod wiaduktem Powązkowskiej.jpg
  • Ciągi komunikacyjne Powązkowska-Dygata-Kozielska.jpg
  • CIĄG SZAMOCKA-P.TYSIĄCLECIA.jpg
  • POCHYLNIA - połączenie do Waldorffa.jpg