Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 23:57:10
Powrót do projektu

## DO LASKU NA KOLE - Przejście pod wiaduktem ul. Powązkowskiej / przejście od ulDygata, ulKozielskiej, ulSzamockiej, ulFicowskiego, ulWaldorffa ##

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Powązkowska/ul.Duchnicka-ul.Dygata-ul.Kozielska

ul. Ficowskiego, ul.Szamocka - al. Prymasa Tysiąclecia

kładka nad al. Obrońców Grodna - ul. J. Waldorffa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Ideą projektu jest stworzenie ciągów pieszo-rowerowych, spacerowych wzdłuż torów kolejowych oraz połączenie mniejszych terenów zieleni z Laskiem na Kole.Ważne punkty:

1. Przejście pieszo-rowerowe pod wiaduktem ul. Powązkowskiej od ul. Duchnickiej do ul Dygata. Należy zniwelować różnicę poziomów poprzez podniesienie powierzchni pod wiaduktem o ok 2 metry. Niezbędne jest odgrodzenie przejścia od torów kolejowych. Ciąg pieszo-rowerowy ma być dowiązany do istniejących chodników i oświetlony. Teren zarządzany jest przez PKP PLK, które wyraziło pisemną zgodę na realizację projektu.2. Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż torów od ul. Powązkowskiej, przez ul. Dygata do końca ul. Kozielskiej. Ciąg pieszo-rowerowy ma być dowiązany do istniejących chodników i oświetlony. Wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego należy nasadzić drzewa, krzewy i rośliny ozdobne. Do tego należy ustawić ławki i kosze na śmieci.3. Organizacja drugiej ścieżki od ul. Kozielskiej do al. P. Tysiąclecia, oświetlenie parkowe, ławki, kosze na śmieci.4. Alejka parkowa od ul. Szamockiej do wiaduktu al. Prymasa Tysiąclecia. Szerokości ok 3 metrów, ośwtlona. Do tego ławki, kosze na śmieci, nasadzenia drzew i krzewów.

Alejkę należy połączyć z chodnikiem na wiadukcie. Wejście i podjazd na wiadukt al. Prymasa Tysiąclecia od strony ul. Szamockiej, po nasypie wiaduktu umożliwi bezpieczne przejście nad linią kolejową, chodnikiem na wiadukcie, do drugiej części Lasku na Kole.5. Oświetlenie i nasadzenia zieleni na alejce parkowej od ul. Ficowskiego do ul. Szamockiej.6. Połączenie przejścia nad trasą S8, od Lasku na Kole do Fortu Bema, z ulicą J. Waldorffa. Należy wykonać pochylnię łączącą chodnik poniżej z wkładką nad S8.Połączone w ten sposób tereny zieleni stworzą doskonałą zieloną przestrzeń. Mogą być upamiętnieniem dawnych ogrodów księżnej Izabeli Czartoryskiej (1771r. na podwarszawskich Powązkach).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
W okolicy mieszka kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, którzy obecnie nie mają w pobliżu parków i terenów ziekeni. Potencjalni odbiorcy to mieszkańcy Żoliborza Artystycznego i Południowego, Powązek i Młynowa, Fortu Bema.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 724 655,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Wizualizacja przejścia pod wiaduktem Powązkowskiej.jpg
 • Ciągi komunikacyjne Powązkowska-Dygata-Kozielska.jpg
 • CIĄG SZAMOCKA-P.TYSIĄCLECIA.jpg
 • POCHYLNIA - połączenie do Waldorffa.jpg
 • DO LASKU NA KOLE - przejścia od Powązkowskiej, Szamockiej, Ficowskiego, Waldorffa.xlsx