Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2019-08-09 08:44:09
Powrót do projektu

Zielona Oś Ursynowa - nowy park

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Pas zieleni ciągnący się na południe od ul. Gandhi przez cały Imielin - od ul. Pileckiego przez okolice ratusza do ul. Cynamonowej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Odcinek B - obszar między ul. Pileckiego a ul. HirszeldaHirfszelda, po południowej stronie ul. Gandhi

Odcinek F - obszar na działkach 10/19 10/13 i 10/9 z obrębu 11022, czyli pomiędzy placem zabaw na tyłach ratusza i domu kultury a ul. Dereniową i nowym budynkiem Dereniowa 10 Odcinek G - teren przyległy do budowy Domu Kultury, od strony osiedla

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Kontynuacja projektu "Zielona Oś Ursynowa" zrealizowanego w 2017 r. Wówczas na nieużytkach na tyłach kościoła przy Dereniowej i bazarku Na Skraju powstały zielone skwery. Teraz chcemy aby tak wyglądały kolejne odcinki tego linearnego parku (mapka i koncepcja całego parku w załączniku):

odcinek B – teren przy ul. Gandhi, między ul. Pileckiego a ul. Hirszfelda

odcinek F – piesza alejka od metra Imielin do ul. Dereniowej (na tyłach kościoła) odcinek G – teren wokół budowanego Domu Kultury

Szczegółowy opis zakresu poniżej

Odcinek B

Teren wzdłuż ul. I. Gandhi pomiędzy ul. Pileckiego a ul. Hirszfelda miał się stać zielonym skwerem już w 2017 r. Niestety, urząd nie zrealizował projektu bo skończyły się pieniądze. Proponuję realizację koncepcji „Zielonej Osi”. Projekt zakłada m.in.: budowę alejek pieszych w miejscu przedeptów, posadzenia 21 drzew, posadzenie krzewów, kwiatów i roślin łąkowych, montaż ławek i koszy na śmieci. Szczegółowy projekt zagospodarowania w załączniku.

Odcinek D1

Oświetlenie terenu położonego pomiędzy kościołem a zdrojem oligoceńskim przy ul. Dereniowej (6 punktów świetlnych).

Odcinek F

Odcinek F obejmuje obszar położony na działkach 10/19 10/13 i 10/9 z obrębu 11022, czyli pomiędzy placem zabaw w rejonie wyjścia z metra Imielin a ul. Dereniową i nowym budynkiem Dereniowa 10. Na tym zaniedbanym ciągu projekt zakłada:

• remont i poszerzenie do 3,5 m głównej alei pieszej łączącej wyjście z metra Imielin z ul. Dereniową (odcinek od placu zabaw do ul. Dereniowej, 140 m);

• montaż ławek i koszy na śmieci wzdłuż tej alei (5 szt.);

• montaż stojaków rowerowych przed zdrojem oligoceńskim (3 szt.);

• urządzenie zieleni w rejonie kwiaciarni i zdroju oligoceńskiego (250 m kw. krzewów i rabat). Odcinek G Zagospodarowanie terenu położonego pomiędzy kościołem i budowanym domem kultury a osiedlem przy ul. Warchałowskiego. Dokładny obszar został zaznaczony na mapie w załączniku. Ten teren został objęty projektem zagospodarowania otoczenia domu kultury, ale stanowi II etap prac i jego realizacja jest planowana w nieokreślonej przyszłości. Nie ma też pieniędzy na urządzenie tego terenu – po zakończeniu budowy domu kultury teren zostanie uprzątnięty i nadal będzie zaniedbanym nieużytkiem, bez utwardzonych alejek, ławek, koszy na śmieci, drzew i krzewów. Proponuję zagospodarowanie tego terenu w oparciu o gotowy projekt zagospodarowania otoczenia domu kultury (rysunek w załączniku). Proponuję pewne modyfikacje tego projektu, polegające na dostosowaniu go do charakteru koncepcji „Zielonej Osi” uzgodnionej z mieszkańcami: m.in. w zakresie przebiegu alejek, ukształtowania terenu, składu gatunkowego zieleni, zastosowanych modeli ławek, koszy na śmieci i nawierzchni. W związku z tym, na odcinku G planowane jest: • budowa alejek pieszych, łączących dom kultury, urząd dzielnicy, plac zabaw, kościół, zdrój oligoceński i osiedle przy ul. Warchałowskiego (łącznie ok. 250 m alejek); • posadzenie ok. 30 drzew i zaaranżowanie zieleni na pozostałym obszarze (krzewy, rabaty, łąki kwietne, trawniki) – łącznie ok. 5 tys. m kw.; • montaż ławek i koszy na śmieci (15 szt.); • montaż oświetlenia (10 latarń).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt "Zielona Oś Ursynowa" cieszył się olbrzymim poparciem mieszkańców: zyskał blisko 3000 głosów i wygrał głosowanie w 2016 r. Jego realizacja również podoba się wielu osobom - zaniedbane nieużytki zostały przekształcone w mini park z alejkami, ławkami i zielenią. Dlatego trzeba iść za ciosem i odmienić kolejne fragmenty tego linearnego parku.

Do zrealizowania został jeszcze odcinek w rejonie Domu Kultury i w pobliżu ul. Hirszfelda. Pozostawienie ich w obecnym, zaniedbanym stanie nie wchodzi w grę! Trzeba dokończyć park, aby w pełni służył mieszkańcom do spaceru i spędzania czasu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wstępny przybliżony kosztorys projektu dla odcinków B i F:

- dokumentacja projektowa (w tym aktualizacja): ok. 10.000 zł,

- wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni – odcinek B: ok 490.000 zł,

- wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni – odcinek F: ok 210.000 zł,

- wykonanie oświetlenia terenu pomiędzy kościołem a zdrojem oligoceńskim przy ul. Dereniowej: ok. 40.000 zł,

- oznakowanie graficzne projektu z BO oraz koszty utrzymania projektu w roku realizacji: ok. 15.000 zł.

Razem: 765.000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 860
765 000,00 zł

Dokumenty

Załącznikiplan ogólny parku
  • ODCINEK B_SZCZEGÓŁ.jpg
  • odcinek F i Gstan obecny.jpgODCINEK B_SZCZEGÓŁ
  • plan ogólny parku.jpg
  • odcinek F stan obecny.jpg