Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2019-08-27 14:42:27
Powrót do projektu

Zabezpieczenie przejść przejścia dla pieszych przed Szkołą Podstawową nr szkołą 69 na przy ulicy Wiktorskiej m.in. poprzez montaż pulsacyjnego oświetlenia ostrzegawczego

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Wiktorska od skrzyżowania z Łowicką do skrzyżowania z ulicą

Aleja Niepodległości, w szczególności Wiktorska 73.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W okolicy Szkoły Podstawowej nr 69 oraz Państwowej Szkoły Muzycznej przy ulicy Wiktorskiej 73.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
I. Zabezpieczenie przejścia dla pieszych przed Szkołą szkołą Podstawową nr 69 na ulicy ul. Wiktorskiej poprzez:

1. Montaż intensywnie pulsującego oznakowania świetlnego, informującego kierowców o zlokalizowaniu przejścia dla pieszych przed szkołą; 2. Montaż barierek wymuszających na dzieciach zatrzymanie się przed przejściem i uniemożliwiających nagłe wtargnięcie na jezdnię; 3. Montaż progu spowalniającego przed przejściem dla pieszych; 4. Montaż słupków uniemożliwiających parkowanie na jezdni/chodniku jezdni w strefie przed przejściem dla pieszych, aby dzieci/przechodnie dzieci, przechodnie mogli zostać zauważeni przy przejściach i nie wyskakiwali zza samochodów; II. Zabezpieczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Wiktorskiej i Łowickiej poprzez: 1. Montaż intensywnie pulsującego oznakowania świetlnego, informującego kierowców o zlokalizowaniu przejścia dla pieszych znajdującego w bliskiej odległości od szkoły;

2. Prawidłowe wytyczenie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym; 3. Montaż progów spowalniających przed dojazdem do przejścia dla pieszych; 4. Montaż słupków na chodniku/jezdni uniemożliwiających parkowanie w strefie bezpośrednio Montaż barierek wzdłuż chodnika przed przejściem dla pieszych oraz zatrzymywanie na przejściu dla pieszych; IIIprzy granicy z działką, na której jest zlokalizowana Szkoła Podstawowa nr 69.II. Zabezpieczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy ulic Wiktorskiej i Kraushara Łowickiej poprzez:

1. Montaż intensywnie błyskającego oznakowania świetlnego, informującego kierowców o zlokalizowaniu przejścia dla pieszych znajdującego w bliskiej odległości od szkoły; 2. Prawidłowe wytyczenie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym; 3. Montaż progów spowalniających przed dojazdem do przejścia dla pieszych; 4

2. Fizyczne uniemożliwienie parkowania przed wyznaczonym przejściem;

3. Montaż słupków uniemożliwiających parkowanie na chodniku/jezdni uniemożliwiających parkowanie w strefie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych aby dzieci/przechodnie mogli zostać zauważeni przy przejściach; IV. Zabezpieczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Wiktorskiej i Aleja Niepodległości poprzez: 1. Montaż intensywnie błyskającego oznakowania świetlnego, informującego kierowców o zlokalizowaniu przejścia dla pieszych znajdującego w bliskiej odległości od szkoły; 2. Montaż progów spowalniających przed dojazdem do przejścia dla pieszych; 3. Montaż słupków na chodniku/jezdni uniemożliwiających parkowanie w strefie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych aby dzieci/przechodnie mogli zostać zauważeni przy przejściu; V. Zabezpieczenie wąskiego chodnika po północnej stronie ulicy Wiktorskiej poprzez montaż separatorów łańcuchowych na odcinku od ulicy Łowickiej do ulicy Niepodległościoraz zatrzymywanie się na przejściu dla pieszych i narożnikach skrzyżowania.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu: Przejścia dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 69 na ulicy Wiktorskiej 73 są słabo oznakowane lub w ogóle brak takiego oznakowania.
Przed samą Szkołą Podstawową nr 69 przejście przez jezdnię nie jest wystarczająco oznakowane i zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem dzieci na jezdnię. Dzieci wybiegają przed szkołę i zdarza się że nie zachowują dostatecznej ostrożności przebiegając przez jezdnię, która w linii prostej znajduje się około 20 metrów od wyjścia z budynku.Przy ulicy Wiktorskiej na odcinku 600 metrów (od ul. Wołoskiej do Alej Niepodległości) zlokalizowane są: Szkoła Podstawowa nr 69, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 4 im. Karola Kurpińskiego, Przedszkole nr 139, Przedszkole nr 144, oraz Żłobek nr 4, Urząd Dzielnicy Mokotów, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego, Dom Opieki Społecznej oraz wyjście z Metra Racławicka. W związku z ilością tych instytucji ruch pieszy i samochodowy, zwłaszcza w godzinach szczytu, w okolicy Szkoły jest bardzo duży a stan bezpieczeństwa chodników i przejść dla pieszych niezadowalający i niedostosowany do potrzeb. W niektórych miejscach w ogóle nie ma wytyczonych przejść dla pieszych.Propopowane zmiany nie wymagają znaczącej przebudowy ulic. Proponujemy pewien

minimalny zakres działań, ale ten zakres bardzo zwiększy bezpieczeństwo dzieci i innych pieszych.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • bezpieczeństwo dzieci i pieszy
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
I) Zabezpieczenie przejścia dla pieszych przed Szkołą 69 na ul. Wiktorskiej:

- słupki blokujące U-12c (Syrenka współczesna) – 5 szt. x 500zł = 2500 zł.

- słupek przeszkodowy U-5a – 300 zł.

- azyl z prefabrykatów 1,5m x 10mb - 15 m2 x 1200 zł/m2 = 18 000 zł

- wygrodzenie ramowe U-12a 3 przęsła, 4 słupki - 3 szt. x 400 zł. + 4 szt. x 200 zł. = 2000 zł.

- projekt organizacji ruchu - 2500 zł.

II) Zabezpieczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Wiktorska x Łowicka:

- oznakowanie poziome w technologii mas chemoutwardzalnych - 14 m2 x 120 zł = 1680 zł.

- oznakowanie pionowe (tarcze znaków + sztyce) - 2 x 680 zł. = 1360 zł.

- azyl z prefabrykatów 1,5m x 5mb - 7,5 m2 x 1200 zł/m2 = 9000 zł.

- słupek przeszkodowy U-5a – 300 zł.

- słupki blokujące U-12c (Syrenka współczesna) - 50 x 500 zł. = 25 000 zł.

- projekt organizacji ruchu - 2500 zł.Suma: 25 300 zł. + 39 840 = 65 140 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 80 000
65 140,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Zdjęcia sytuacji na Wiktorskiej.pdf