Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 06:48:10
Powrót do projektu

Zabezpieczenie przejść dla pieszych przed Szkołą Podstawową nr 69 na ulicy Wiktorskiej m.in. poprzez montaż pulsacyjnego oświetlenia ostrzegawczego

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Wiktorska od skrzyżowania z Łowicką do skrzyżowania z ulicą

Aleja Niepodległości, w szczególności Wiktorska 73.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W okolicy Szkoły Podstawowej nr 69 oraz Państwowej Szkoły Muzycznej przy ulicy Wiktorskiej 73.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
I. Zabezpieczenie przejścia dla pieszych przed Szkołą Podstawową nr 69 na ulicy Wiktorskiej poprzez:

1. Montaż intensywnie pulsującego oznakowania świetlnego, informującego kierowców o zlokalizowaniu przejścia dla pieszych przed szkołą;

2. Montaż barierek wymuszających na dzieciach zatrzymanie się przed przejściem i uniemożliwiających nagłe wtargnięcie na jezdnię;

3. Montaż progu spowalniającego przed przejściem dla pieszych;

4. Montaż słupków uniemożliwiających parkowanie na jezdni/chodniku w strefie przed przejściem dla pieszych aby dzieci/przechodnie mogli zostać zauważeni przy przejściach i nie wyskakiwali zza samochodów;II. Zabezpieczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Wiktorskiej i Łowickiej poprzez:

1. Montaż intensywnie pulsującego oznakowania świetlnego, informującego kierowców o zlokalizowaniu przejścia dla pieszych znajdującego w bliskiej odległości od szkoły;

2. Prawidłowe wytyczenie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym;

3. Montaż progów spowalniających przed dojazdem do przejścia dla pieszych;

4. Montaż słupków na chodniku/jezdni uniemożliwiających parkowanie w strefie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych oraz zatrzymywanie na przejściu dla pieszych;III. Zabezpieczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Wiktorskiej i Kraushara poprzez:

1. Montaż intensywnie błyskającego oznakowania świetlnego, informującego kierowców o zlokalizowaniu przejścia dla pieszych znajdującego w bliskiej odległości od szkoły;

2. Prawidłowe wytyczenie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym;

3. Montaż progów spowalniających przed dojazdem do przejścia dla pieszych;

4. Montaż słupków na chodniku/jezdni uniemożliwiających parkowanie w strefie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych aby dzieci/przechodnie mogli zostać zauważeni przy przejściach;IV. Zabezpieczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Wiktorskiej i Aleja Niepodległości poprzez:

1. Montaż intensywnie błyskającego oznakowania świetlnego, informującego kierowców o zlokalizowaniu przejścia dla pieszych znajdującego w bliskiej odległości od szkoły;

2. Montaż progów spowalniających przed dojazdem do przejścia dla pieszych;

3. Montaż słupków na chodniku/jezdni uniemożliwiających parkowanie w strefie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych aby dzieci/przechodnie mogli zostać zauważeni przy przejściu;V. Zabezpieczenie wąskiego chodnika po północnej stronie ulicy Wiktorskiej poprzez montaż separatorów łańcuchowych na odcinku od ulicy Łowickiej do ulicy Niepodległości

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Przejścia dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 69 na ulicy Wiktorskiej 73 są słabo oznakowane lub w ogóle brak takiego oznakowania. Przed samą Szkołą Podstawową nr 69 przejście przez jezdnię nie jest wystarczająco oznakowane i zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem dzieci na jezdnię. Dzieci wybiegają przed szkołę i zdarza się że nie zachowują dostatecznej ostrożności przebiegając przez jezdnię, która w linii prostej znajduje się około 20 metrów od wyjścia z budynku.Przy ulicy Wiktorskiej na odcinku 600 metrów (od ul. Wołoskiej do Alej Niepodległości) zlokalizowane są: Szkoła Podstawowa nr 69, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 4 im. Karola Kurpińskiego, Przedszkole nr 139, Przedszkole nr 144, oraz Żłobek nr 4, Urząd Dzielnicy Mokotów, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego, Dom Opieki Społecznej oraz wyjście z Metra Racławicka. W związku z ilością tych instytucji ruch pieszy i samochodowy, zwłaszcza w godzinach szczytu, w okolicy Szkoły jest bardzo duży a stan bezpieczeństwa chodników i przejść dla pieszych niezadowalający i niedostosowany do potrzeb. W niektórych miejscach w ogóle nie ma wytyczonych przejść dla pieszych.Propopowane zmiany nie wymagają znaczącej przebudowy ulic. Proponujemy pewien

minimalny zakres działań, ale ten zakres bardzo zwiększy bezpieczeństwo dzieci i innych pieszych.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • bezpieczeństwo dzieci i pieszy
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
80 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Zdjęcia sytuacji na Wiktorskiej.pdf