Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-08 10:45:08
Powrót do projektu

Przebudowa placu zabaw w parku im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” , niezagospodarowany obecnie teren obok już istniejącego placu zabaw, od strony Grochowskiejplac zabaw.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu: Stworzenie naturalnego
Przebudowa istniejącego placu zabaw, zbliżonego w formie do Wiślanego placu zabaw na Poniatówce (http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/wislany-plac-zabaw-otwarty-nowe-miejsce-na-poniatowce-czeka,4677629,artgal,t,id,tm.html).

Plac zabaw z naturalnych materiałów, tor wodny, "bazy" z szałasów, mały park linowy.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu: Plac
Projekt ma na celu uatrakcyjnienie placu zabaw w parku im. Szypowskiego jest niewielki, a w pobliżu parku powstaje wiele nowych bloków, dlatego jest zapotrzebowanie na powiększenie jego powierzchni. Obok dotychczasowego placu zabaw, od strony Grochowskiej, znajduje się spory niezagospodarowany teren, który można wykorzystać do tego celupoprzez jego modernizację. Wykonanie naturalnej nawierzchni oraz doposażenie w nowe urządzenia zabawowe.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Dokumentacja projektowa – 10 000,00 zł

Naprawy, malowanie urządzeń zabawowych i małej architektury – 40 000,00 zł

Doposażenie w nowe urządzenia – 50 000,00 zł

Rekultywacja trawnika i pozostałej nawierzchni – 50 000,00 zł

Wykonanie alejki żwirowej – 15 000,00 zł

Utrzymanie projektu w roku realizacji – 5 000,00 zł

Razem: 170 000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 200
170 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki