Koordynator w Dzielnicy Wawer - zmiany z 2019-08-06 13:44:06
Powrót do projektu

Chodnik wzdłuż ul. Zagórzańskiej od Porośla do Odmiennej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
południowo - wschodnia krawędź ul. Zagórzańskiej od Porośla do Odmiennej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada wybudowanie ok. 25 metrów chodnika w miejsce błotnistego południowo-wschodniego pobocza ul. Zagórzańskiej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Porośle a wjazdem na osiedle (ul. Odmienna).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców których domy znajdują się w rejonie ul. Zagórzańskiej na północ od ulicy Porośle. Zwężenie ul. Zagórzańskiej w tym miejscu powoduje ogromne zagrożenie dla pieszych wędrujących poboczem jezdni lub jezdnią (porą deszczową). Chodnik dałby możliwość poruszania się w większym odstępie od ulicy. a podwyższenie poziomu chodnika uniemożliwiało by najeżdżanie pojazdów na strefę ruchu pieszych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • BEZPIECZEŃSTWO
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • Rodzice z wózkami dla dzieci

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Budowa chodnika - 15 000 zł

Dokumentacja - 5 000 zł

Razem 20 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
20 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • mapka informacyjna - chodnik.jpg