Koordynator w Dzielnicy Ochota - zmiany z 2019-06-12 13:27:12
Powrót do projektu

Chronimy ptaki w parkach Ochoty - konserwacja i zawieszenie nowych skrzynek lęgowych

status: Trwa ocenaZgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Parki i skwery Ochoty.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Park Szczęśliwicki, Park Wielkopolski, Park im. M. Curie-Skłodowskiej, Park Malickiego, Park przy dawnej fosie ul. Korotyńskiego, Skwer Dobrego Maharadży, skwer przy pl. Narutowicza, skwer im. Grotowskiego, zachodnia część Pola Mokotowskiego - pomiędzy Al. Niepodległości a Al. Żwirki i Wigury, drzewostan wzdłuż ulicy Pogorzelskiego.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej parków Ochoty. Polega na gruntownej konserwacji, w tym 2-krotnym oczyszczeniu ze starych gniazd wszystkich (około 360 sztuk) skrzynek lęgowych zawieszonych w przeszłości w parkach i skwerach tej dzielnicy, jak również zawieszeniu 200 nowych skrzynek - głównie w zachodniej części Pola Mokotowskiego. Zapewni to liczne, bezpieczne miejsca gniazdowania szpakom, sikorom, kawko i mazurkom, jak również wiewiórkom - zwierzętom lubianym przez odwiedzających parki.

W projekcie przewidziano (kwoty brutto):

1) 2-krotne (od stycznia do końca lutego oraz od połowy października do połowy grudnia 2020r.) oczyszczenie 370 skrzynek lęgowych, poprzez usunięcie z nich starych gniazd. Ponadto przy pierwszym przeglądzie (I lub II 2020r.) daszki tych skrzynek zostaną dodatkowo zabezpieczone blachą cynkową (grubości 0,5 mm) - co zdecydowanie przedłuży ich trwałość - szacunkowy koszt 11 000 zł;

2) zawieszenie 230 sztuk nowych skrzynek (50 typu "A" - dla sikor i mazurków, 160 typu "B" - dla szpaków, 9 - dla wiewiórek, 1 typu "E" - dla puszczyka, 2 - typu "horyzontalnego" - dla pleszki i 8 typu "D" - dla kawek) w drugiej połowie 2020r. - przede wszystkim w zachodniej części Pola Mokotowskiego, a w pozostałych parkach - w zamian za skrzynki zużyte, nie nadające się do dalszej eksploatacji. Nowe skrzynki te będą zaopatrzone w tzw. "klocki", pierścienie z blachy przy otworze wlotowym (dotyczy typów "A" i "B") oraz posiadać daszek zabezpieczony ocynkowaną blachą (wszystkie) - szacunkowy koszt 16 500 zł;

3) sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań - w szczególności opisującego zajęcie na lęgi skontrolowanych 2-krotnie skrzynek przez poszczególne gatunki ptaków i wiewiórki, wraz z wnioskami na przyszłość - szacunkowy koszt 2 500 zł;

4) oznakowanie graficzne skrzynek symbolem budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy - szacunkowy koszt 900 zł;

5) utrzymanie (eksploatacja) projektu - koszt 0 zł.Ptaki - jako element żywej przyrody miasta - są dostępne przy skrzynkach dla obserwacji przez publiczność parków w ciągu całego dnia świetlnego. Dlatego też, podobnie jak i wiewiórki - łatwo je obserwować z miejsc ogólnie dostępnych, nieraz z bliskiej odległości. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni - charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Usunięcie starych gniazd ze skrzynek i przedłużenie ich trwałości poprzez dodatkowe zabezpieczenie blachą najmniej trwałego ich elementu - daszka - przedłuży znacząco żywotność tych masowo wykorzystywanych przez ptaki na Ochocie miejsc lęgowych oraz podniesie bezpieczeństwo wyprowadzanych w nich lęgów. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek uszkodzonych (np. z pękniętym daszkiem), jak również nieoczyszczonych po każdym sezonie lęgowym, gdyż corocznie budują w skrzynce nowe gniazdo. Natomiast rozwieszenie skrzynek - głównie w zachodniej części Pola Mokotowskiego, należącego do dzielnicy Ochota - zwiększy znacznie atrakcyjność przyrodniczą tego parku, którego drzewostan nie posiada jeszcze naturalnych dziupli. Realizacja projektu pozwoli więc na zwiększenie liczebności na Ochocie sikor, szpaków, mazurków, pozwoli na osiedlenie nowych - np. pleszki, a także zapewni dogodne miejsca dla odpoczynku i rozrodu wiewiórek, dla których przeznaczono jeden z typów budek.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
30 900,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Chronimy ptaki w parkach Ochoty - opis.pdf