Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2019-09-03 09:51:03
Powrót do projektu

Chronimy ptaki w parkach Ochoty - konserwacja i zawieszenie nowych skrzynek lęgowych

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Parki i skwery Ochoty.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
parki i skwery Ochoty: Park SzczęśliwickiSzczęśliwice, Park Wielkopolski, Park im. M. Curie -SkłodowskiejSkłodowskiej - przy ul. Wawelskiej i Instytucie Onkologii, Park im. Z. Malickiego, Park przy dawnej fosie przy ul. Korotyńskiego, Skwer Dobrego Maharadży przy ul. Opaczewskiej, skwer przy plPl. Narutowicza, skwer im. Grotowskiego przy Pl. Lindleya, zachodnia część Pola Mokotowskiego - pomiędzy Al. Niepodległości a Al. Żwirki i Wigury , drzewostan wzdłuż ulicy Pogorzelskiego.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej parków Ochoty. Polega na gruntownej konserwacji, w tym 2-krotnym oczyszczeniu ze starych gniazd wszystkich (około 360 370 sztuk) skrzynek lęgowych zawieszonych w przeszłości w parkach i skwerach tej dzielnicy, jak również zawieszeniu 200 250 nowych skrzynek - głównie w zachodniej części Pola Mokotowskiego, gdzie zostanie rozmieszczone na drzewach 130 skrzynek dla ptaków (typów „A” i „B”) i 40 – dla nietoperzy. Zapewni to liczne, bezpieczne miejsca gniazdowania szpakom, sikorom, kawko kawkom i mazurkom, jak również wiewiórkom - zwierzętom lubianym przez odwiedzających parki. Odpowiednie dla nich ukrycia dzienne znajdą także nietoperze.

W projekcie przewidziano (kwoty brutto):

1) 2-krotne (od stycznia do końca lutego oraz od połowy października do połowy grudnia 2020r.) oczyszczenie 370 skrzynek lęgowych, poprzez usunięcie z nich starych gniazd. Ponadto przy pierwszym przeglądzie (I lub II 2020r.) daszki tych skrzynek zostaną dodatkowo zabezpieczone blachą cynkową (grubości 0,5 mm) - co zdecydowanie przedłuży ich trwałość - szacunkowy koszt 11 000 zł; 2) zawieszenie 230 ,

2) Zawieszenie – w drugiej połowie 2020r. - 250 sztuk nowych skrzynek (50 typu "A" - 70 typu „A” – dla sikor i mazurków, 160 typu "B" - 120 typu „B” – dla szpaków, 9 - 40 – dla nietoperzy – modele – Stratman i Issel, 9 typu „KOMIN” – dla kaczek krzyżówek, 5 – dla wiewiórek, 1 typu "E" - „E” – dla puszczyka, 2 - typu "horyzontalnego" - dla pleszki i 8 typu "D" - 5 typu „D” – dla kawek) w drugiej połowie 2020r. - przede wszystkim w zachodniej części Pola Mokotowskiego, a w pozostałych parkach - w zamian za skrzynki zużyte, nie nadające się do dalszej eksploatacji. Nowe skrzynki te będą zaopatrzone w tzw. "klocki"„klocki”, pierścienie z blachy przy otworze wlotowym (dotyczy typów "A" i "B"„A” i „B”) oraz posiadać daszek zabezpieczony ocynkowaną blachą (wszystkie) - szacunkowy koszt 16 500 zł;.

3) sporządzenie Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań - w szczególności opisującego zajęcie na lęgi skontrolowanych 2-krotnie skrzynek przez poszczególne gatunki ptaków i wiewiórki, wraz z wnioskami na przyszłość - szacunkowy koszt 2 500 zł; 4) oznakowanie graficzne skrzynek symbolem budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy - szacunkowy koszt 900 zł; 5) utrzymanie (eksploatacja) projektu - koszt 0 zł. Ptaki -

Ptaki – jako element żywej przyrody miasta - są dostępne przy skrzynkach dla obserwacji przez publiczność parków w ciągu całego dnia świetlnego. Dlatego też, podobnie jak i wiewiórki - łatwo je obserwować z miejsc ogólnie ogólno-dostępnych, nieraz z bliskiej odległości. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni - charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości. Natomiast o zmroku i w nocy – bez trudu można obserwować latające nisko nad ziemią nietoperze.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Usunięcie starych gniazd ze skrzynek i przedłużenie ich trwałości poprzez dodatkowe zabezpieczenie blachą najmniej trwałego ich elementu - daszka - przedłuży znacząco żywotność tych masowo wykorzystywanych przez ptaki na Ochocie miejsc lęgowych oraz podniesie bezpieczeństwo wyprowadzanych w nich lęgów. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek uszkodzonych (np. z pękniętym daszkiem), jak również nieoczyszczonych nie oczyszczonych po każdym sezonie lęgowym, gdyż corocznie budują w skrzynce nowe gniazdo. Natomiast rozwieszenie skrzynek - głównie w zachodniej części Pola Mokotowskiego, należącego do dzielnicy Ochota - zwiększy znacznie atrakcyjność przyrodniczą tego parku, którego drzewostan nie posiada jeszcze naturalnych dziupli. W tym dużym parku – o wciąż młodym jeszcze drzewostanie - rozwieszenie skrzynek dla nietoperzy – zapewni tym pożytecznym ssakom bezpieczne miejsca ich dziennego odpoczynku. Realizacja projektu pozwoli więc – w skali całej Ochoty - na zwiększenie liczebności na Ochocie w tej dzielnicy sikor, szpaków, mazurków, pozwoli na osiedlenie nowych - np. pleszki, a także zapewni dogodne miejsca dla odpoczynku i rozrodu wiewiórek, dla których przeznaczono którym dedykowany jest jeden z typów budek. Natomiast w Parku Szczęśliwice i w Parku im. Zasława Malickiego zawieszenie łącznie 9 budek typu „KOMIN” zajmowanych chętnie przez kaczki krzyżówki – zwiększy bezpieczeństwo lęgów tych ptaków w sąsiedztwie zbiorników wodnych tych parków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1) 2-krotne oczyszczenie, wraz z zabezpieczeniem daszka ocynkowaną blachą 370 sztuk skrzynek – 14.000 zł,

2) Zakup i zawieszenie 250 sztuk skrzynek – 20.000 zł,

3) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań (wraz z wnioskami) oraz mapy rozmieszczenia skrzynek w systemie GIS – 3.000 zł,

4) Oznakowanie graficzne skrzynek symbolem budżetu obywatelskiego M.St. Warszawy – 1000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 30 900
38 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki