Koordynator w Dzielnicy Ursus - zmiany z 2019-06-17 14:54:17
Powrót do projektu

PROMENADA ZDROWIA I ZIELENI

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Deptak wzdłuż ulicy Zagłoby w Ursusie
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Rewitalizacja ciągu spacerowego wzdłuż ulicy Zagłoby polegająca na:

- uporządkowaniu i przeprojektowaniu zieleni;

- dodaniu mebli miejskich typu ławki, stoliki;

- modernizacja nawierzchni.

W szczególności projekt obejmuje: wymianę kloszy w lampach parkowych, położenie nawierzchni w siłowni dla dorosłych, modernizację elementów małej architektury na końcu pasażu przy ul. Keniga, dosadzenia zieleni: drzew i krzewów, dodanie i wymiana urządzeń do siłowni dla dorosłych, ujednolicenie przestrzeni poprzez zastosowanie tego samego typu ławek i koszy na śmieci na całym terenie, przeprojektowanie i dobudowę nawierzchni w celu wykonania większej ilości miejsc do siedzenia
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ciąg spacerowo - pieszy jest miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców osiedla, ale i jego wizytówką.

Ponadto deptak nie był remontowany od dawna, wiele elementów nosi ślady zużycia. Ponadto jego rewitalizacja doprowadzi do zwiększenia liczby osób, które z niego będą korzystać: zwiększenie liczby miejsc do siedzenia oraz poszerzenie funkcjonalności wspólnej przestrzeni miejskiej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
350 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki