Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów - zmiany z 2016-05-04 12:57:32
Powrót do projektu

Parkowe ulice - "1m2 dla drzewa"

status:


Celem projektu jest posadzenie około 200 dużych drzew 165 szt. dużych drzew (dokładna weryfikacja ilości nastąpi po sporządzeniu projektu nasadzeń uwzględniającego infrastrukturę podziemną i możliwości techniczne posadzenia drzew) wzdłuż ulic w całym Miasteczku Wilanów, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, zgodnie z zasadą "1m2 dla drzewa" . "Parkowe ulice" mają stać się rozwiązaniem na brak przestrzeni publicznej przeznaczonej na zieleń w Miasteczku.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.078171730042
szerokość geograficzna: 52.164613952803

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Lokalny , Wilanów


Lokalizacja projektu

Ulice: Klimczaka, Sarmacka, Oś Królewska, Kieślowskiego, Kazachska, Herbu Szreniawa, al. Rzeczpospolita, Branickiego - zgodnie z projektem - tylko wzdłuż ulic i na terenach, którymi zarządza Urząd Dzielnicy Wilanów.

Istotne informacje o lokalizacji

Dokładny plan rozmieszczenia drzew ustala się w trakcie realizacji projektu przy współpracy z projektantem i urzędnikami Dzielnicy. Niżej przykładowe lokalizacje dla drzew:

/ - ul. Klimczaka m.in.:

+ na pasie zieleni między północą stroną jezdni a ścieżką rowerową,

+ wzdłuż południowym brzegu kanału,

+ na (zabetonowanym obecnie) pasie między jezdniami przy Klimczaka 17,

+ na zielonym pasie między jezdniami obok ronda przy Ratuszu

/ - ul. Sarmacka:

+ po obu stronach ul. Sarmackiej, od Osi Królewskiej do ul. Herbu Korczak, tuż przy jezdni,

+ rondo Sarmacka / Klimczaka

+ po obu stronach krzyżowania Sarmacka / Klimczaka (przy bibliotece plenarnej),

/ - ul. Kazachska

/ - ul. Herbu Szreniawa: na obszarach obecnie zabetonowanych przy restauracji Vilano,

/ - oś Królewska: południowa strona osi Królewskiej wzdłuż ścieżki rowerowej, od al. RP do Kieślowskiego,

/ - ul. Branickiego: na pasie zielonym po północnej stronie ulicy, w pobliżu krzyżowania z al. RP,

/ - al. RP.: uzupełnienie braków po obu stronach ulicy

/ - ul. Kieślowskiego:

+ po obu stronach krzyżowania z Klimczaka,

+ na zielonym pasie między jezdniami w okolicy Klimczaka 8


Klasyfikacja projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • młodzież
 • rodziny z dziećmi
 • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Drzewa mają rosnąć przy ulicach, ścieżkach rowerowych i rekreacyjnych, w miejscach publicznie dostępnych dla wszystkich mieszkańców.


Pełny opis projektu

Zapewne wielu z nas odczuje brak zieleni w przestrzeni publicznej Miasteczka Wilanów, w szczególności brak dużych drzew. Na znacznej części obszaru Miasteczka, przestrzeń publiczna ogranicza się jedynie do ulic, przyulicznych chodników czy ścieżek rowerowych. Rozwój budownictwa mieszkalnego na terenie Miasteczka ograniczył niestety do minimum przestrzeni przeznaczonej na ogólnodostępne parki czy skwery, a beton zdaje się wygrywać z zielenią.

Z drugiej strony wystarczy mniej niż 1m2 gruntu aby posadzić jedno duże drzewo, którego korona pokrywa zielenią i cieniem znacznie większy obszar. Przykłady z wielu gęsto zabudowanych miast na całym świecie pokazują, że przyuliczne drzewa nie tyle nie mają żadnego negatywnego wpływu na komunikacyjne funkcje w mieście. Przyczynią się one natomiast się do znacznego ulepszenia jakości powietrza, nie mówiąc o aspektach estetycznych.Dlatego wydaje się uzasadnione wykorzystanie przyulicznej przestrzeni publicznej w Miasteczku Wilanów do stworzenia zielonego płuca dla naszej Dzielnicy. Celem projektu "Parkowe ulice MW - ``1m2 dla drzewa`` " jest posadzenie ok. 200 dużych drzew (ok. 50cm obwodu) wzdłuż ulic w Miasteczku, praktycznie wszędzie tam gdzie jest to możliwe, także w miejscach które zostały zabetonowane. Liczymy na to, że za kilka lat spacerując ulicami Miasteczka będziemy mogli poczuć się jak w parku.Wideo-prezentację projektu: https://www.facebook.com/viethn/videos/10204030463401036/


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Tak jak w opisie projektu: chcemy poprawić jakość przestrzeni publicznej w Miasteczku jednocześnie wpływać pozytywnie na środowisko.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

200 dużych drzew (o obwodzie pnia 50cm) * 1500zł = 300 000 zł (zgodnie z kosztorysem podanym przez UM: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/drzewo1500.jpg).


Całkowity koszt projektu: 300 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • Sarmacka01 - Wizualizacja.png
 • Sarmacka02 - Wizualizacja.png
 • Sarmacka03 - Wizualizacja.JPG
 • Sarmacka04 - Wizualizacja.png
 • Klimczaka02 - Wizualizacja.jpg
 • Klimczaka01 - Wizualizacja.jpg
 • przyklad - Hiszpania.jpg
 • przyklad - Francja.jpg
 • przyklad - Polska.jpg
 • mapa.png