Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-12 13:57:12
Powrót do projektu

Ławki PATRONÓW ULIC z multimedialną prezentacją sylwetki Patrona ( na tabliczce z kodem QR )

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
W ramach projektu obecnej edycji Budżetu Obywatelskiego na 2020 r proponuję wykonanie ławek

dziesięciu Ławek Patronów Ulic na terenie Pragi Południe następujących Patronów:

Gen. Romana Abrachama, Abrahama - https://photos.app.goo.gl/a1pz9pV37uiP7BDf9, dz. ew. 21, obr.30604;

gen. Bronisława Bohaterewicza dz. ew. 13/10, gen, obr. 30605 u wylotu ulicy na parking Parku Balaton;

gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego –https://photos.app.goo.gl/p74wmArBjLw7TnM78, dz. ew. 1/7, obr. 3 06 03;

gen. Augusta Emila Fieldorfa , kapitana Polskich Sił powietrznych, majora brytyjskich Królewskich Sił powietrznych Eugeniusza Horbaczewskiego, -https://photos.app.goo.gl/YHo6UtCPthc9ByRH8, dz. ew. 38/1, obr. 3 0603;

kapitana brytyjskich wojsk lotniczych Janusza Meissnera, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego, - https://photos.app.goo.gl/Z2Y6bSJjZcJaxLjV6, dz. ew. 23, obr.30603;

kuriera i emisariusza Komendy Głównej AK i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Jana Nowaka-Jeziorańskiego - https://photos.app.goo.gl/f3KpS6j9gvAYTzgV8, dz ew. 16/5, obr. 30605;

gen. Leopolda Okulickiego - u wylotu do Fieldorfa dz. ew. 2/1, obr. 30607;

gen. Ludwika Michała Paca -https://photos.app.goo.gl/9v7HECmeDRPrgdi96, dz. ew. 59, obr. 30402;

inżyniera, pilota i konstruktora samolotów Stanisław Wojciech Rogalski, Stanisława Wojciecha Rogalskiego, https://photos.app.goo.gl/N3AQ3uti6pAqQB6j8 dz. ew. 17/1, obr. 30604;

gen. Stanisława Skalskiego , gen, Stanisława Sosabowskiego, gen. Piotra Szembeka, gen Bolesława Wieniawy -Długoszowskiego Szczegółową lokalizację "ławek Patronów ulic " powierzam decyzji Rad Osiedli, które po konsultacji z mieszkańcami wyznaczą docelowe ich zamontowanie. - u wylotu do ul. Nowaka-Jeziorańskiego, dz. ew. 1/23 i 1/24 z obr. 30604;

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji: 15
10 lokalizacji na obszarze Pragi Południe: Osiedle Gocław. Grochów Południowy, Grochów Północny, Przyczółek Grochowski

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Jako autor projektu rekomenduję zrealizowanie zadania metodą zaprojektuj-wykonaj, którego celem jest przybliżenie mieszkańcom a także turystom krajowym i zagranicznym postaci PATRONÓW ULIC PRAGI POŁUDNIE, które na trwałe zapisały się w dziejach Polski i oraz których biografie i praktykowane wartości godne są poznania i szerokiego spopularyzowania. Zakładam, że Ławka PATRONA ulicy posiadać będzie funkcjonalne, czyli wygodne i estetyczne siedziska oraz , tabliczkę z kodem QR -zawierającym dostęp do multimedialnej prezentacji biografii Patrona ( w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i francuskiej) a także przyłącze do ładowania z wejściem USB i kameralne oświetlenie z wykorzystaniem energii solarnejoraz napis: np. Ławka PATRONA ulicy Gen. ROMANA ABRAHAMA. Ponadto, dostęp do informacji o patronach ławek powinien być zgodny ze standardami infrastruktury miejskiej dla osób o ograniczonej sprawności (brak widzenia i słabe widzenie) obowiązującymi w m.st. Warszawa. Intencję współpracy w realizacji ww. projektu wyraziła Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla

w Dzielnicy Praga Południe m. in. w udostępnieniu na swoim portalu podstrony zawierającej multimedialne materiały dostępne do odczytu z tabliczek QR.

Jako podstawę merytoryczną do opracowania biografii PATRONÓW rekomenduję

publikację książkową PATRONI ULIC Pragi -Południe wydaną w 2015 r. przez Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga -Południe m. st. Warszawy ( w publikacji znajdują się m. in. biografie proponowanych w projekcie PATRONÓW).

W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r, projekt zakłada wykonanie 15 10 Ławek Patronów. Jeśli ww. projekt zyska poparcie w głosowaniu i zastanie zostanie zakwalifikowany do realizacji zakładam jego kontynuację w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto, w ramach niniejszego projektu jest wymagane opracowanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz jej uzgodnienie w ZDM i uzyskanie oświadczenia o prawie dysponowania terenem z ZDM.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Społeczność Pragi Południe i innych dzielnic Warszawy przejawia coraz większą mobilność na rzecz współtworzenia przyjaznej, zdrowej i bezpiecznej przestrzeni miejskiego życia. Dobitnym przykładem takiej kreatywnej postawy są kolejne projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Dostrzec w nich można wielki twórczy potencjał i dojrzałe obywatelskie myślenie kategoriami autentycznych potrzeb poszczególnych grup wiekowych i realnych możliwości ich zaspokojenia. Osobiście bardzo pochwalam projekty kulturowo-edukacyjne sprzyjające współtworzeniu i rozwijaniu więzi społecznej, międzysąsiedzkiej i rodzinnej. Intencją projektu Ławek Patronów ulic jest przede wszystkim nawiązywanie i pielęgnowanie wartości, które praktykowali nasi przodkowie, w których także współczesne pokolenia mogą odnaleźć sens i piękno codziennego życia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • edukacja historyczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • Turyści krajowi i zagraniczni.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
kosztorys ławka patrona ulic - netto

1. produkcja ławki jak w załączniku 8 000,00

2. podstawa do ławki 1 000,00

3. Własny design (poligrafia, oklejenie ławki wraz z lakierowaniem),(wykonanie projektu we własnym zakresie) 1 700,00

4. projekt graficzny wyklejenia, prawa autorskie 1 500,00

5. montaż i transport 870,00

6. opracowanie tekstów oraz stron internetowych oraz tłumaczenia na ang i francuski i dostosowanie ich dla osób z niepełnosprawnością widzenia 6 000,00

cena netto dla jednej ławki 19 070,00

razem 10 ławek netto 190 700,00

razem 10 ławek brutto 234 561,00

projekt architektoniczny lokalizacji brutto 15 000,00

razem brutto 249 561,00

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 154 000
249 561,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • 20180526_190414.jpg