Koordynator w Dzielnicy Ursus - zmiany z 2019-06-17 14:34:17
Powrót do projektu

Zieleń na Skoroszach

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ul. Kolorowa 10, 12,14, 16,18 i 20
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren między blokami nr 10, 12, 14, 16, 18, 20

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada stworzenie i realizację koncepcji zagospodarowania przestrzeni wspólnej przy ul. Kolorowej 10, 12,14, 16,18 i 20 poprzez posadzenie roślin (krzewy bzu, wysokie trawy), zamontowanie czterech koszy na śmieci, czterech ławek do opalania oraz plenerowego stołu do ping ponga. Autor projektu będzie współpracował z architektem zieleni, a projekt zostanie przyjęty po jego akceptacji.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Celem projektu jest stworzenie przyjaznego miejsca wypoczynku. W okolicy brakuje miejsc do odpoczynku. Miejsce te stanowić będzie świetną przestrzeń do spotkań i relaksu. W miejscu tym będą również kosze na śmieci, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie ilości śmieci i psich kup w okolicy. Krzewy bzu na wiosnę pięknie kwitną i cieszą oko mieszkańców. Stół do ping ponga będzie dobrą alternatywą spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
10 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki