Koordynator w Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2019-08-08 16:35:08
Powrót do projektu

Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na historycznym osiedlu Boernerowo

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. ul. Westerplatte- cała,

2. ul. gen. S. Kaliskiego- od ul. Radiowej do ogrodzenia lotniska Babice

w pasie do ul. Telefonicznej,

w pasie do ul. Kunickiego,

3. ul. gen. W. Thommego- cała,

4. ul. Dostępna- cała,

5. ul. gen. F. Kleeberga - cała
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
ad pkt 2 dysponent- Lasy Miejskie

pozostałe ulice- dzielnica BemowoW trakcie uzgodnień z Wnioskodawcą zrezygnowano z realizacji projektu na terenie należącym do Lasów Miejskich (ad.2)

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Zakres projektu obejmuje weryfikację obecnego drzewostanu w głównych ciągach komunikacyjnych osiedla wymienionych w pkt. Lokalizacja projektu.

Po przeprowadzonej weryfikacji, usunięcie uschniętych i powalonych drzew szczególnie zagrażających pieszym, rowerzystom i zmotoryzowanym.

Dokonanie przecinki samosiejek, które nie mają szansy na rozwój a skutecznie tłumią rozwój traw i mchów praktycznie na całym terenie przewidzianym do uporządkowania.

Trzebież obecnego drzewostanu pozwoli na zaprojektowanie i odbudowę w następnym okresie budżetowym na zadrzewianie tych ciągów komunikacji osiedlowej wg założeń przyjętych w czasie budowy osiedla i dostosowanych do obecnych warunków.W trakcie uzgodnień z Wnioskodawcą ustalono, iż w ramach projektu wykonana zostanie trzebież pasów zieleni (drzewa, krzewy) wzdłuż zaproponowanych ciągów komunikacyjnych (z wyłączeniem terenu należącego do Lasów Miejskich).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Uporządkowanie obecnego stanu osiedla jako pierwszy etap do przywrócenia historycznego zadrzewienia osiedla Boernerowo.Wzmocnienie klina napowietrzającego Warszawę.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • wszyscy mieszkańcy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
powierzchnia pasów zieleni przeznaczona do wykonania trzebieży -300 arów

koszt trzebieży 1 ara- 1300,00 zł

300 arów x 1300,00 zł = 390 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 170
390 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki