Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-07-22 10:44:22
Powrót do projektu

Uniwersytet dziecięcy na Pradze Południe

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Placówki kulturalne, biblioteki; ewentualnie szkoły
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt będzie realizowany w placówkach, które wykażą zainteresowanie i będą dysponowały odpowiednimi pomieszczeniami.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Uniwersytet dziecięcy to zajęcia edukacyjne prowadzone przez naukowców-pasjonatów, którzy w przystępny i atrakcyjny sposób przybliżają dzieciom swoje dyscypliny, uczą myślenia, badania i wyciągania wniosków.

Taka forma popularyzacji i rozwoju wiedzy cieszy się wielkim powodzeniem, czego dowodem są pikniki naukowe i festiwale nauki, które są organizowane cyklicznie. Najlepsze efekty przynosi jednak stworzenie na stałe takiej możliwości rozwoju zainteresowań.

Nasz pomysł polega na zorganizowaniu w pomieszczeniach placówek edukacyjnych i kulturalnych dzielnicy (Centrum Promocji Kultury, Prom Kultury czy Biblioteki), ewentualnie szkołach oraz w terenie zielonym ciekawych warsztatów, wycieczek i pokazów naukowych w wyżej opisanej formule.

Prezentowane dziedziny: nauki ścisłe i szeroko pojęte przyrodnicze, technologia, ekonomia.

Zajęcia będą adresowane do dzieci ze szkoły podstawowej, mieszkających na terenie Pragi Południe, w podziałach na grupy wiekowe, na niektórych zajęciach z opiekunami. Udział nieodpłatny, w kolejności zgłoszeń.

Liczba godzin zajęciowych do przeprowadzenia: 150-170 (w zależności od skali i powtarzalności tematów).

Rodzaje zajęć, ich proporcje i czas trwania: do ustalenia na etapie projektu szczegółowego.

W założonej kwocie: honoraria, rekrutacja, promocja, materiały i pomoce, opieka, sprzątanie.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Na Pradze Południe tego rodzaju stały projekt ogólnodostępny nie istnieje.

W ubiegłych latach zajęcia tego rodzaju, organizowane z finansowaniem z BP cieszyły się bardzo dużym powodzeniem.

Z wyników testowych szkół wynika, że na polu edukacji publicznej jest jeszcze sporo do zrobienia.

Wielu rodziców wozi dzieci by uczestniczyły w zajęciach naukowych do innych dzielnic.

Baza pomieszczeń w placówkach należących do dzielnicy, które mogłyby zostać wykorzystane na tego rodzaju działalność takich jak Centrum Promocji Kultury, Prom Kultury czy Biblioteki jest wystarczająca.

W szkołach (nie dotyczy to tylko PP) nie jest powszechną praktyką uczenie dzieci przedmiotów przyrodniczych metodą doświadczalną i terenową. Problemy współczesnej technologii, życia społecznego czy edukacji ekonomicznej są w programach i praktyce nauczania słabo reprezentowane.

Przedstawiony projekt ma za zadanie uzupełnić te luki, szczególnie w przypadku dzieci z mniej zasobnych rodzin.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Organizacja 10 warsztatów z wybranych dziedzin wiedzy o łącznym koszcie 15000 zł

Koszt jednego pokazu wynosi 1500 zł ( w tym: honoraria prowadzących, organizacja, materiały, pomoce, opieka, scenografia, wypożyczenie kostiumów, sprzętu lub akcesoriów, zaangażowanie aktora w przypadku zajęć historycznych

2. Projekt, druk i dystrybucja plakatów, ogłoszenia sponsorowane w mediach społecznościowych 2000 zł

3. Koszt obsługi technicznej w PROM Kultury Saska Kępa: koszt jednego pokazu 300 zł, 10 pokazów x 3000 zł

Razem 20000 złZakładany podobny kosztorys dla Centrum Promocji Kultury, Bibliotek oraz ewentualnie szkoły.

20000 x 4 = 80000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
80 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki