Koordynator w Dzielnicy Wawer - zmiany z 2019-08-06 11:00:06
Powrót do projektu

Ekowarsztaty nad Wisłą - zajęcia dla dzieci i młodzieży

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rychnowska 1
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Ekowarsztaty - dla grupy do 12 osób, w dwóch grupach wiekowych (7-10 oraz 11-18)

Planowana liczba warsztatów - 20

Czas trwania jednego warsztatu - około 3 godziny.



Obecne działania na rzecz ochrony przyrody nie są współmierne do problemu, jakim jest jej degradacja. Rozwój cywilizacji zaburza naturalne środowisko. Podstawowym zagrożeniem jest nadmierny konsumpcjonizm. Im więcej kupujemy, tym bardziej uszczuplamy zasoby środowiska. Zapominamy przy tym, że stanowimy nieodłączną część przyrody. Tymczasem zachowanie jej w dobrym stanie jest istotne nie tylko dla nas, ale i dla przyszłych pokoleń.



Negatywne zjawiska ekologiczne oraz bezmyślna działalność człowieka powodują reakcję łańcuchową, zagrażającą środowisku naturalnemu. Znaczne obszary uprawnej ziemi zamieniają się w jałowe pustynie. Zagrożone są lasy, zielone płuca ziemi. Codziennie giną kolejne ga­tunki fauny i flory. Skażenie powietrza, wody czy gleby niszczy otaczającą nas naturę. Szczególnie groźne są substancje, które uwolnione do środowiska prowadzą do ostrego kryzysu ekologicznego, a coraz częściej do katastrofy.



Rzeczywistość nie napawa optymizmem. Zwłaszcza, że wciąż się utrzymują przekonania o wyższości wartości ekonomicznych nad ekologicznymi. Cześć ludzi traktuje środowisko naturalne jako miejsce wypoczynku, ucieczkę od codzienności. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, że swoim działaniem mogą przyczynić się do poprawy stanu przyrody. Ludzie zauważają problem, ale się z nim nie utożsamiają.



Degradacja środowiska jest dziełem człowieka. To przede wszystkim wytwarzane przez niego zanieczyszczenia wody, gleby i atmosfery.

Dlatego tak ważne jest kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych juz u najmłodszych. Im szybciej edukacja ekologiczna zagości w życiu dzieci, tym większa pewność, że będą prawidłowo żyć w zgodzie z naturą.

Niemalże wszystko, co nas otacza, może być inspiracją do tego, by zaszczepiać w dzieciach ducha ekologii.



Zajęcia będą polegały m.in. na:

- poznaniu zwierząt gospodarskich, zwiedzaniu mini zoo (zagroda kóz i owiec oraz kurnik) wraz ze zbieraniem jaj

- zabawie w małych ornitologów, rejon w pobliżu Plaży Romantycznej w warszawskim Wawrze jest chroniony projektem Natura 2000 (dolina środkowej Wisły), jest to „obszar specjalnej ochrony ptaków”, za pomocą lornetki dzieci będą szukały zagrożonych gatunków ptaków

- wyprawie brzegiem Wisły i podpatrywaniu najmniejszych mieszkańców przy pomocy lup. Wyprawa połączona z wyzwaniem, kto zbierze więcej śmieci.

- zabawie dot. segregacji śmieci i recyklingu

- przekazaniu informacji na temat zdrowego odżywiania się oraz wycieczce do ekologicznego ogrodu warzywno-owocowego. Każde dziecko będzie mogło wybrać jedną roślinę i ja zerwać.

- wspólna praca grupy w celu posadzenia sadzonki drzewa

Każde dziecko podczas ekowarsztatow otrzyma nasiona pewnej rośliny, otrzyma również ekopojemnik wraz z ziemią oraz instrukcję hodowli. Gatunek rośliny będzie niespodzianką
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Celem ekowarsztatow jest:

- zbliżenie dziecka do świata

- kształtowanie opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt

- doprowadzenie do zrozumienia miejsca i roli człowieka w przyrodzie

- pokazanie jak być wrażliwym, odpowiedzialnym i empatycznym

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • ekologia
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:






Prowadzący - 20 warsztatów x 3 godz. x 100 zł./godz. - 6000 zł

Grafika, plakaty, wydruk, promocja - 1000 zł

25 szt. Lupa + pojemnik do obserwacji owadów - 25 szt. x 50 zł. - 1250 zł

25 szt. Lornetka do obserwacji ptaków - 25 x 200 zł. - 5000 zł

Ziemia ogrodowa - 500 zł

Sadzonki/nasiona - 20 warsztatów x 12 dzieci x 10 zł. - 2400 zł

Konfekcja do ozdobienia puszek/ farby/kleje/dodatki - 3850 zł

Puszki/opakowania/doniczki z recyklingu - bez dodatkowych kosztów











Szacunkowy koszt realizacji projektu:
20 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki