Koordynator w Dzielnicy Wola - zmiany z 2019-08-08 17:46:08
Powrót do projektu

Nasadzenie brakujących drzew na Połczyńskiej i Wolskiej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Połczyńska (po stronie południowej) od wiaduktu kolejowego/granicy dzielnicy i ulica Wolska (po stronie południowej) aż do rosnących platanów przed skrzyżowaniem z ul. Sowińskiego (odcinek ok 700 m zaznaczony na dołączonej mapie).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada posadzenie ok. 60 drzew wzdłuż ul. Wolskiej i Połczyńskiej (od strony południowej) na wolskich Odolanach.Drzewa powinny zostać posadzone pomiędzy jezdnią a wybudowaną niedawno scieżką ścieżką rowerową, (a tam gdzie byłoby to niemożliwe w pasie zieleni oddzilającym oddzielającym chodnik od działek). Nasadzenie ma uzupełnić istniejącą obecnie lukę w drzewostanie (na odcinku o długości ok 700 m) rozciągającą się od rosnących już platanów od skrzyżowania z ulicą Sowińskiego (na wysokości osiedla Robyg), aż do wiaduktu kolejowego przecinającego Połczyńską/granicy dzielnicy.Dokładne lokalizacje oraz gatunki i wiek drzew powinny zostać zaproponowane przez ekspertów na podstawie analizy instalacji podziemnych (uwzlgędniając uwzględniając akceptowalne w danej lokalizacji systemy korzeniowe). W przypadku bliskości sieci zastosowane powinny zostać odpowiednie osłony korzeniowe.Przykładowe gatunki: platan (preferowany jako kontynuacja istniejącego nasadzenia przy skrzyżowaniu z Sowińskiego), lipa, klon, dąb, jesion kasztanowiec w różnych odmianach.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Nasadzenie drzew w tej okolicy wypełni obecną lukę w drzewostanie. Mieszkańcom pobliskich dużych osiedli oraz osobom korzystającym ze ścieżki rowerowej i chodnika zapewni naturalną barierę przed dokuczliwym hałasem i zanieczyszczeniami generowanymi przez jedną z głównych arterii komunikacyjnych w Warszawie (szczególnie w rejonie skrzyżowania z Hubalczyków, gdzie stale zwiększa się natężeniue ruchu). Jednocześnie w upalne dni nowe drzewa będą obniżać temperaturę otoczenia oraz zwiększą absorbcję wody w przypadku gwałtownych opadów deszczu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • ochrona zdrowia
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
60 szt. drzew o obw 20-25 cm

60*2200 = 132 000 zł

roczna pielęgnacja

60*180 = 10 800 zł

Łącznie 142 800.00
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 225 600
142 800,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • fragment-ulicy.JPG