Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2016-06-01 15:48:57
Powrót do projektu

Rozbudowa Sadulskiego Zakątka

status:


Rozbudowa Sadulskiego Zakątka o dodatkowe elementy takie jak urządzenia do ćwiczeń kalenistycznych z bezpieczną nawierzchnią, ławki , oraz kosz na śmieci i latarnie.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.151168048382
szerokość geograficzna: 52.20780769253

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

działka o nr. ew. 50/3 z obrębu 3-11-32 w osiedlu Sadul w dzielnicy Wawer przy skrzyżowaniu ulic Mirtowej i Mydlarskiej

Istotne informacje o lokalizacji

Sadulski Zakątek na działce o nr. ew. 50/3 z obrębu 3-11-32 w osiedlu Sadul w dzielnicy Wawer przy skrzyżowaniu ulic Mirtowej i Mydlarskiej


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt zlokalizowany na terenie ogólnodostępnym na działce m.st. Warszawy, która jest już częściowo zagospodarowana jako teren publiczny z siłownią plenerową.


Pełny opis projektu

Projekt dotyczy uzupełnienia Sadulskiego Zakątka zlokalizowanego na działce o nr. ew. 50/3 z obrębu 3-11-32 w osiedlu Sadul w dzielnicy Wawer przy skrzyżowaniu ulic Mirtowej i Mydlarskiej o dodatkowe elementy. Będą to: urządzenia do ćwiczeń kalenistycznych z bezpieczną nawierzchnią o powierzchni ok 55m2, ławka , 2 latarnie oraz dodatkowy kosz na śmieci.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uzupełnienie Sadulskiego Zakątka o dodatkowe urządzenia do ćwiczeń kalenistycznych stanowiącego teren publiczny z istniejącą już siłownią plenerową oraz planowanymi mini placem zabaw i boiskiem do koszykówki pozwoli na realizację spójnego lokalnego kompleksu do różnego rodzaju aktywności fizycznych na świeżym powietrzu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- wykonanie projektu rozbudowy Sadulskiego Zakątka: 3000zł

- urządzenia do ćwiczeń kalenistycznych: 17000zł

- bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa ok 55m2: 12000zł 20000zł

- zakup i montaż ławki: 1100zł - budowa 2 latarni - 16000zł

- zakup i montaż kosza na śmieci: 700zł

Całkowity koszt projektu: 3000zł +17000zł+12000zł20000zł+1100zł+16000zł+700zł=49800zł 41800zł.


Całkowity koszt projektu: 49 41 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszt sprzątania, bieżących remontów i konserwacji


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki