Koordynator w Dzielnicy Praga Północ - zmiany z 2019-07-31 16:01:31
Powrót do projektu

Spacery dendrologiczne na Pradze - dla Pragi

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cała dzielnica.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Przebieg trasy musi uwzględniać dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada zorganizowanie cyklu 4 około 4-godzinnych spacerów dendrologicznych, mających na celu obserwację drzewostanu Pragi-Północ a także wydarzenia wieńczącego projekt. Podczas kolejnych spotkań, uczestnicy będą mogli dowiedzieć się:1. Co rośnie na Pradze? Rozpoznawanie gatunków drzew.

2. Badanie i ocena stanu zdrowia drzew – czy zawsze wycinka jest niesłuszna? Jak reagować, jakie kroki podejmować, gdy prowadzona jest wycinka, bądź, gdy widzę uszkodzenie zieleni?

3. Pielęgnacja drzew – co należy robić, aby drzewa długo i dobrze rosły? Jak prawidłowo je przycinać?

4. Zagrożenia wynikające ze złego stanu drzewa – czego unikać, jak reagować?Po ostatnim spotkaniu odbędzie się wieńcząca cykl gra miejska z nagrodami.Pełny opis projektu:Projekt zakłada włączenie mieszkańców w prowadzenie monitoringu dendrologicznego na terenie dzielnicy Praga-Północ. Celem projektu jest zainicjowanie idei związanej z partycypacyjnym i aktywnym uczestnictwem w kształtowaniu zieleni miejskiej, a w szczególności świadomego i odpowiedzialnego z niej korzystania.Spotkania powinny mieć charakter otwarty lecz poprzedzony naborem. Nabór prowadzony przed warsztatem w postaci zgłoszeń mailowych i służyć będzie weryfikacji zainteresowania danym spacerem i prowadzony będzie przez wykonawcę. Warsztaty powinny być zorganizowane w terminach dogodnych dla mieszkańców dzielnicy. Sugerowane terminy: sobota/niedziela (wolna od handlu).Proponowane przykładowe tematy spotkań:1. Co rośnie na Pradze? Rozpoznawanie gatunków drzew.

2. Badanie i ocena stanu zdrowia drzew – czy zawsze wycinka jest niesłuszna? Jak reagować, jakie kroki podejmować, gdy prowadzona jest wycinka, bądź, gdy widzę uszkodzenie zieleni?

3. Pielęgnacja drzew – co należy robić, aby drzewa długo i dobrze rosły? Jak prawidłowo je przycinać?

4. Zagrożenia wynikające ze złego stanu drzewa – czego unikać, jak reagować?Po ostatnim spotkaniu odbędzie się wieńcząca cykl gra miejska z nagrodami. Tematy poszczególnych spotkań do uzgodnienia z potencjalnym wykonawcą.Wstępny kosztorys:

 4 000 (4x1 000 PLN/szt.) - Wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących spacer – 2 000 PLN/szt.

 4 000 PLN - Wynagrodzenie dla eksperta opracowującego materiały edukacyjne – 2 000

 10 000 PLN - Koszt opracowania graficznego oraz wydruku materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, bannery na FB, prezentacje multimedialne) szt. 200 i koszt opracowania graficznego oraz wydruku materiałów edukacyjnych (broszura edukacyjna), wydruk materiałów (broszura edukacyjna) szt. 200 – 5 000 PLN - Koszt cateringu – 1 000 PLN/szt. - Materiały na warsztaty – 1 000 PLN/szt. - Wynajęcie sprzętu na spacer (namiot, stoły, krzesła, flipchart, ogrzewacz etc.) – 5 000 PLN/szt. - 400

 30 000 PLN - Koszty organizacji gry terenowej – 30 000

 5 000 PLN - Nagrody dla zwycięzców i uczestników gry terenowej – 5 000

 500 PLN - Raport – 1 000 PLNz realizacji projektu

Koszt realizacji projektu: 88 000 53 500 PLNUWAGI:Wszystkie produkowane materiały w ramach projektu mają być w pełni ekologiczne – pochodzące z recyklingu, biodegradowalne etc., z wykorzystaniem już istniejących materiałów – stare plakaty, bannery.

Resztki jedzenia będą rozdawane potrzebującym, bądź przekazane do Jadłodzielni.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obecna świadomość mieszkańców Pragi-Północ dotyczących kwestii zieleni jest niestety na nie najwyższym poziomie, skutkuje to wieloma problematycznymi sytuacjami związanymi ze szkodą wyrządzaną drzewom – rozjeżdżanie mis korzeniowych, łamanie gałęzi drzew, niszczenie nasadzeń, kradzieże nasadzeń. Szersza edukacja dotycząca problemów zieleni w mieście mogłaby taką sytuację zmienić. Wspólnie możemy nauczyć się jak obserwować drzewa, jakie procesy są naturalne, co powinno nas zaniepokoić, jak uchronić drzewo (i się) przed tragedią, jak zareagować a kiedy reagować nie trzeba.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wstępny kosztorys:

 4 000 (4x1 000 PLN/szt.) - Wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących spacer

 4 000 PLN - Wynagrodzenie dla eksperta opracowującego materiały edukacyjne

 10 000 PLN - Koszt opracowania graficznego oraz wydruku materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, bannery na FB, prezentacje multimedialne) szt. 200 i koszt opracowania graficznego oraz wydruku materiałów edukacyjnych (broszura edukacyjna), (broszura edukacyjna) szt. 400

 30 000 PLN - Koszty organizacji gry terenowej

 5 000 PLN - Nagrody dla zwycięzców i uczestników gry terenowej

 500 PLN - Raport z realizacji projektu

Koszt realizacji projektu: 53 500 PLN

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 88 000
53 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki