Koordynator w Dzielnicy Wawer - zmiany z 2019-08-05 11:28:05
Powrót do projektu

Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki nr 25 w Falenicy

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Falenica ul. Walcownicza (kulturoteka)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
W związku z przewidziana na 2020 rok zmiana siedziby biblioteki planowane jest rozszerzeniem jej działalności oraz wydłużenie czasu jej pracy (obecnie od poniedziałku do piątku w godz 10.00 - 18.00). W nowej siedzibie rozpocznie działalność wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży. Koniecznie będzie zbudowane w 2020 roku solidnego księgozbioru dla najmłodszych użytkowników falenickiej biblioteki (w 2018 r. 292 czytelników w wieku od 5 do 15 lat, 1283 odwiedziny i 4685 wypożyczonych woluminów) Budowanie wyposażenia tej części biblioteki wymagać bedzie dużych nakładów finansowych oraz uzgodnień z pedagogiem placówek szkolnych z terenu Falenicy. Należy doposażyć księgozbiór w lektury obowiązkowe i uzupełniające, którymi nie dysponują biblioteki szkolne. Zajęcia ze starszymi grupami dzieci przedszkolnych również wymagają zakupu lektur, które zachęca najmłodszych czytelników do korzystania w przyszłości z miejscowej biblioteki.

Księgozbiór powinien byc również - jak dotychczas - systematycznie wzbogacany o książki dla dorosłych, z uwzględnieniem sugestii czytelników.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wypożyczalnia będzie zaspokajać różnorodne oczekiwania licznych w Falenicy czytelników dorosłych, dzieci i młodzież. Działalność wypożyczalni dla dzieci i młodzieży powinna służyć zainteresowaniu odbiorców wszystkimi formami korzystania z lektur, podnoszenie kompetencji czytelniczych, jak również prowadzeniu biblioterapii. Wskazane jest także tworzenie grup miłośników poszczególnych rodzajów literatury (obyczajowej, przygodowej, popularno-naukowej, science-fiction). Propagowanie czytelnictwa powinno być hasłem tej placówki.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zakup około 1150 książek oraz wykonanie oznakowanie logiem Budżetu Obywatelskiego na kwotę 40 000,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
40 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki