Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2019-07-11 11:59:11
Powrót do projektu

Energia słoneczna i wiatrowa - jak zamontować generatory na swoim budynku. Warsztaty dla gospodarzy i właścicieli nieruchomości.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacja warsztatów do ustalenia - rozsądnym byłoby wykorzystanie infrastruktury dzielnicowej, np. MALów, sal w ratuszu itp.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Cykl warsztatów dla właścicieli i gospodarzy nieruchomości poświęconych istotnym aspektom instalacji generatorów energii elektrycznej oraz cieplnej z energii słonecznej i wiatrowej.Przykładowa tematyka:

* Dostępne rodzaje generatorów i ich wymagania techniczne

* Uwarunkowania naturalne obszaru Ursynowa - operacja słoneczna, prędkości wiatru (także z uwzględnieniem specyfiki sublokalnej, np. bloki wysokie vs. domki jednorodzinne)

* Konieczne do rozpoczęcia projektu kroki administracyjne, w tym wszelkie wnioski, pozwolenia i zgody

* Możliwość przyłączenia do sieci przesyłowej jako "prosumenta" (tj. odbiorcy energii oddającego w przypadku wystąpienia nadwyżki produkcji nad użyciem energię do sieci)

* Możliwości uzyskania dofinansowania / finansowania na preferencyjnych warunkachSzczegółowa tematyka powinna zostać określona poprzez:

* Ustalenia z ekspertami wybranymi do przeprowadzenia warsztatów

* Otwarte konsultacje z właścicielami i gospodarzami nieruchomości, podczas których będą mogli zadać nurtujące ich pytania, zasygnalizować kwestie budzące wątpliwości i zwrócić uwagę na szczególne uwarunkowania

* Moderowanie dyskusji w ramach konsultacji w celu grupowania i porządkowania zgłoszeń w bloki tematyczne

* Doświadczenia z zakończonych realizacji - spotkania z właścicielami i gospodarzami budynków, którzy zainstalowali na nich generatory zasilane energią słoneczną i/lub wiatrowąW rezultacie przeprowadzenia warsztatów, zebrania pytań i wątpliwości zainteresowanych oraz zaangażowania ekspertów Dzielnica powinna być również w stanie przygotować materiały dostępne online dla powszechnego użytku, w tym m.in. dla gospodarzy i właścicieli budynków, którzy nie wezmą udziału w warsztatach.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wykorzystanie dostępnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej może znacząco wpłynąć na zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych, a więc przede wszystkim spalania paliw kopalnych.Pomimo, że temat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, jego praktyczna realizacja na poziomie pojedynczych budynków jest bardzo ograniczona ze względu na brak rozpowszechnienia praktycznej wiedzy na temat konkretnych możliwości i sposobów realizacji.Ursynów jest na tyle małym geograficznie obszarem, w większości o podobnej charakterystyce sieci energetycznej, a także podobnej architekturze, że możliwa jest organizacja warsztatów maksymalnie skupionych na praktycznych aspektach dotyczących dokładnych lokalnych uwarunkowań, z pominięciem aspektów nieistotnych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • Gospodarze nieruchomości

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki