Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2019-06-13 08:54:13
Powrót do projektu

Renowacja pasa zieleni ul. Działyńczyków

status: Trwa ocenaZgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Działyńczyków
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
dz. ew. 106/1 z obrębu 3-00-48; dz. ew. 64/1 z obrębu 3-00-76; dz. ew. 75/1 z obrębu 3-00-77; dz. ew. 84/5 z obrębu 3-00-78. Dysponent terenu: m.st. Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na wykonaniu nasadzeń z krzewów w ilości 580 szt. na odcinku ul. Działyńczyków od ul.Grzybowej do ul. Bellony z ujęciem nadmiaru ziemi. Odtworzenie trawnika w pasie przyulicznym ul. Działyńczyków między ul. Grzybową a ul. Płatnerską na powierzchni 1034 m2. Nowe nasadzenia będą objęte roczną pielęgnacją polegającą na podlewaniu min. 20 razy, koszeniu min. 7 razy oraz nawożeniu min. 2 razy.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Podniesie walorów estetycznych ulicy oraz poprawa kondycji trawników zniszczonych w wyniku przeprowadzonych licznych robót budowlanych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
162 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki