Koordynator w Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2019-06-19 10:41:19
Powrót do projektu

Zielony zakątek - zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Elbląska 35 wraz z remontem parkingu dla pacjentów

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Elbląska 35
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dz. ew. nr 40, obręb 7-02-09

Użytkownikiem jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
1. Remont nawierzchni parkingu o powierzchni 360 m2, obejmujący wymianę nawierzchni na drodze dojazdowej do ul. Powązkowskiej i nawierzchni parkingu. Obecna nawierzchnia wykonana z trylinki - bardzo nierówna i miejscami zapadnięta wymaga usunięcia, a w jej miejsce należy wykonać podbudowę i warstwę nawierzchnią. Modernizacji podlegać będzie istniejące instalacja kanalizacyjna.

2. Zagospodarowanie terenu o pow. 2400 m2 wokół Przychodni - wyburzenie i usunięcie starej czarpni powietrza oraz demontaż blaszanego garażu, nasadzenie krzewów, zasianie trawy, mała architektura, w tym alejki i ławki oraz duża altana ogrodowa.

Dostępność:

nieodpłatnie, dla mieszkańców Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów przychodni. Pacjenci Przychodni są także osobami zamieszkującymi inne dzielnice m.st. Warszawy.

Możliwość korzystania w dni powszednie w godzinach funkcjonowania Przychodni tj. 8.00-20.00
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Pacjentami Przychodni są dzieci i dorośli, w szczególności osoby starsze, w tym niepełnosprawne.

W chwili obecnej dostępne dla pacjentów są nieliczne miejsca parkingowe przed głównym wejściem budynku. Remont parkingu zwiększy liczbę miejsc parkingowych, co jest niezbędne z uwagi m.in. na wzrastająca liczbę pacjentów korzystających z usług Przychodni 9postawienie nowych osiedli mieszkaniowych w sąsiedztwie Przychodni).

Natomiast zagospodarowanie terenu wokół Przychodni i utworzenie "zielonego zakątka" umożliwi korzystanie z tego miejsca pacjentom , w szczególności Oddziału Dziecięcego Psychiatrycznego Geriatrycznego, Klubu Seniora, dla których zajęcia odbywają się obecnie jedynie wewnątrz budynku.

Teren ten stanowić może miejsce spotkań i rozmów mieszkańców Dzielnicy, umożliwiając im, spędzenie czasu na wolnym powietrzu oraz integrację.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • Pacjenci przychodni

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
332000
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
332 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki