Koordynator w Biurze Polityki Zdrowotnej - zmiany z 2019-08-27 13:31:27
Powrót do projektu

Zielony zakątek - zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Elbląska 35 wraz z remontem parkingu dla pacjentów

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Elbląska 35
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dz. ew. nr 40, obręb 7-02-09

Użytkownikiem jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
1. Przedmiotem projektu będzie remont parkingu o powierzchni 410m2, obejmujący wymianę nawierzchni na drodze dojazdowej do ul. Powązkowskiej i nawierzchni parkingu. Obecna nawierzchnia jest wykonana z trylinki, która jest bardzo nierówna i miejscami zapadnięta. Konieczne jest jej usunięcie i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na odpowiedniej podbudowie. W ramach modernizacji parkingu konieczna będzie przebudowa istniejącej instalacji kanalizacyjnej.

2. Wykonanie zagospodarowania terenu o powierzchni 2300m2 wokół Przychodni. Niezbędne prace przygotowawcze to wyburzenie i usunięcie starej czerpni powietrza oraz demontaż garażu blaszanego. W ramach nowego zagospodarowania terenu należy wykonać nasadzenia drzew iglastych (np. sosna czarna) przy ogrodzeniu w południowo-zachodnim narożniku nieruchomości, stanowiące naturalne ogrodzenie od nowo wybudowanych osiedli, nasadzenie krzewów, obsianie terenu trawą, wykonanie obiektów małej architektury tj. dużej altany ogrodowej na potrzeby pacjentów przychodni, alejek spacerowych utwardzonych, ławek i oświetlenia terenu. Niezbędne jest wykonanie zejść z ramp przy budynku, umożliwiających swobodny dostęp pacjentom do modernizowanego terenu.

W ramach realizacji zadania wykonany zostanie projekt zagospodarowania terenu przychodni, pozyskane zostaną niezbędne decyzje administracyjne oraz wykonane zostaną prace modernizacyjne.

Dostępność:

nieodpłatnie, dla mieszkańców Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów przychodni. Pacjenci Przychodni są także osobami zamieszkującymi inne dzielnice m.st. Warszawy.

Możliwość korzystania w dni powszednie w godzinach funkcjonowania Przychodni tj. 8.00-20.00
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Pacjentami Przychodni są dzieci i dorośli, w szczególności osoby starsze, w tym niepełnosprawne.

W chwili obecnej dostępne dla pacjentów są nieliczne miejsca parkingowe przed głównym wejściem budynku. Remont parkingu zwiększy liczbę miejsc parkingowych, co jest niezbędne z uwagi m.in. na wzrastająca liczbę pacjentów korzystających z usług Przychodni 9postawienie nowych osiedli mieszkaniowych w sąsiedztwie Przychodni).

Natomiast zagospodarowanie terenu wokół Przychodni i utworzenie "zielonego zakątka" umożliwi korzystanie z tego miejsca pacjentom , w szczególności Oddziału Dziecięcego Psychiatrycznego Geriatrycznego, Klubu Seniora, dla których zajęcia odbywają się obecnie jedynie wewnątrz budynku.

Teren ten stanowić może miejsce spotkań i rozmów mieszkańców Dzielnicy, umożliwiając im, spędzenie czasu na wolnym powietrzu oraz integrację.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • Pacjenci przychodni

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
360000
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
360 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki