Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2019-07-26 12:59:26
Powrót do projektu

Chodnik wzdłuż ul. Polnych Kwiatów pomiędzy ul. Mehoffera a ul. Parowozową od strony torów kolejowych.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulice: Polnych Kwiatów, Mehoffera, Parowozowa.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr=6 płyt betonowych 50x50x7 cm łączącego ul. Mehoffera z ul. Parowozową wzdłuż ul. Polnych Kwiatów od strony torów kolejowych (strona zachodnia).

Nawierzchnia chodnika powinna być wyniesiona ponad jezdnię na wysokość nie mniej niż 15 12 cm tak, aby nie jeździły po niej samochody, z umieszczonymi znakami zakaz zatrzymywania i postoju. Wykonać należy 3 przejścia

Należy wykonać dodatkowe przejście dla pieszych : na przy skrzyżowaniu z ul. Mehoffera , na ul. Brzozowy Zagajnik i róg oraz utrzymać przejście przy ul. Polnych Kwiatów i Parowozowej.

Chodnik powinien mieć szerokość min. 12,5 m i mieć wbudowane krawężniki drogowe po obu jego stronach. Długość chodnika oceniam na 500 mb. Kosztorys: 1. Rozebranie pozostałości po nieistniejącym już ciągu pieszo-jezdnym (prawdopodobnie tak kiedyś było) i wykonanie robót ziemnych - korytowanie, wykopy pod krawężniki. 750 m2 x 47 zł / m2 = 35.250 zł 2. Wykonanie podsypki z piasku z zagęszczeniem gr=10 cm. 750 m2 x 9,5 zł/m2 = 7.125 zł. 3. Wykonanie podbudowy z tłucznia gr=10 cm. 750 m2 x 18,5 zł/m2 = 13.875 zł 4. Osadzenie krawężników 15 x 30 na ławach betonowych 1000 mb x 95 zł/m = 95.000 zł. 5. Wykonanie nawierzchni z kostki gr=6cm na podsypce cementowo-pisakowej gr=5 cm. 750 m2 x 115 zł/m2 = 86.250 zł 6. Wykonanie przejść dla pieszych 3 kpl x 3500 zł/kpl = 10.500 zł 7. Koszty sprzątania 2.000 zł/rok, koszty konserwacji - 500 zł/rok. 0 m. Jego szacunkowa długość wynosi

ok. 580m, pow. 1160m2.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych poruszających się dotychczas poboczami jezdni i wydeptaną ścieżką przez przylegający las. Mieszkańcom naszego rejonu ulic ułatwi łączność z linią autobusową nr 133, a młodzieży lepszy kontakt ze szkołami na Choszczówce.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
248 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki