Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2019-08-06 14:41:06
Powrót do projektu

Chodnik wzdłuż ul. Polnych Kwiatów pomiędzy ul. Mehoffera a ul. Parowozową od strony torów kolejowych.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulice: Polnych Kwiatów, Mehoffera, Parowozowa.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Wykonanie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm łączącego ul. Mehoffera z ul. Parowozową wzdłuż ul. Polnych Kwiatów od strony torów kolejowych (strona zachodnia).

Nawierzchnia chodnika powinna być wyniesiona ponad jezdnię na wysokość 12 cm tak, aby nie jeździły po niej samochody, z umieszczonymi znakami zakaz zatrzymywania i postoju.

Należy wykonać dodatkowe przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Mehoffera oraz utrzymać przejście przy ul. Parowozowej.

Chodnik powinien mieć szerokość min. 2,0 m. Jego szacunkowa długość wynosi

ok. 580m, pow. 1160m2.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych poruszających się dotychczas poboczami jezdni i wydeptaną ścieżką przez przylegający las. Mieszkańcom naszego rejonu ulic ułatwi łączność z linią autobusową nr 133, a młodzieży lepszy kontakt ze szkołami na Choszczówce.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zmiana kosztorysu:

1 Budowa chodnika 1160m2*265zł/m2 = 307 400zł

2 Dodatek za roboty ziemnie, oznakowanie i krawężnik wzdłuż jezdni (ok. 20% wartości robót) – 64 880 zł

3 Oznakowanie nowego przejść dla pieszych 3000 zł

4 Koszty sprzątania (4 miesiące sprzątania letniego i 2 miesiące sprząta zimowego): 4*1160*6zł + 2*1160*9zł=48 720zł

5 Wykonanie dokumentacji projektowej 15tyś zł

6 Czasowa organizacja ruchu (opracowanie projektu i wdrożenie): 35 tyś

7 Inwentaryzacja powykonawcza: 5 tyś

8 Oznakowanie piktogramem: 1 tyś.

9 Wycinka drzew i nasadzenia zastępcze – ok. 20 tyś zł

10 Założenie trawników – 10 tys zł

RAZEM: 510 tys.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 248
510 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki