Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-27 13:59:27
Powrót do projektu
MODERNIZACJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO

Modernizacja Ciągu Pieszo - Jezdnego przylegającego do ul. Rogalskiego na Osiedlu GOCŁAWGocław - Orlik

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ciąg pieszo-jezdny przylegający do ul. Rogalskiego na Osiedlu Gocław -Orlik od Budynku Rogalskiego 10 do budynku Rogalskiego 12 na wysokości bramy wjazdowej do kompleksu placówek oświatowych ( Zespołu Szkół Integracyjnych)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przylegającego do ulicy Rogalskiego obejmuje:

1. zerwanie nawierzchni asfaltowej na dł. 250 mb x 6 m mb.

2. Korytowanie+ podbudowa z kamienia naturalnego + ułożenie nowej nawierzchni

na długości 250 mb.

2 Ustawienie 8 latarń solarnych;

3. Ułożenie krawężników drogowych ok. 500 mb.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ciąg pieszo-jezdny przylegający do ul. Rogalskiego zbudowany został w latach 80-tych na etapie powstawania Osiedla Gocław Orlik. Obecnie, w sytuacji rozbudowanej infrastruktury na terenie Osiedla, ten ciąg komunikacyjny nie spełnia obowiązujących parametrów technicznych i nie zapewnia bezpiecznych warunków eksploatacyjno-użytkowych. W wyniku rozbudowy infrastruktury powstały: Zespół Szkół Integracyjnych Nr 75, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135, Przedszkole Integracyjne nr 198 i oraz Hala Sportowa i boiska szkolne.. Fakty te spowodowały znaczące zwiększenie funkcji obsługi całego Kompleksu placówek oświatowych. WW. ciąg pieszo jezdny poza obsługą mieszkańców 13-to kondygnacyjnych bloków Rogalskiego 10 i 12 oraz bloków przy Bartosika 3 i Rogalskiego 4 i 8 jest użytkowany przez licznych opiekunów dowożących niepełnosprawne dzieci, młodzież i dorosłych. Codziennie przejeżdża przez ten odcinek co najmniej 500 pojazdów ( w tym pojazdy ciężarowe odbierające śmieci z pojemników oraz pojazdy parkujące na EKO-Parkingu. Stan techniczny ww. ciągu pieszo-jezdnego charakteryzuję się ciągłym zapadaniem jezdni, licznymi awariami urządzeń ( rur i przyłączy znajdujących się pod powierzchnią asfaltu i jest niebezpieczny dla użytkowników ruch jezdnego i pieszych. Nadal uciążliwością jest brak dostatecznego doświetlenia tego ciąg komunikacyjnego, co było przyczyną wypadków-złamań kończyn, przewracania się osób na nierównej nawierzchni, napady wandali na starsze osoby.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • Bezpieczeństwo
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Nawierzchnia jezdni:

Rozebranie istniejącej nawierzchni 1 500 m2 x 27zł = 40 500 zł

Wykonanie podbudowy z korytowaniem na gr. 0,5 m, 1 500 m2 x 228 zł = 342 000 zł

Ułożenie krawężnika drogowego 500 mb x 294 zł = 147 000 zł

Ułożenie nawierzchni i asfaltowej w dwóch warstwach o gr. 8 cm 1 500 m2 x 197 zł = 295 500 zł

Latarnie:

Projekt 5 000 zł

Montaż 8 szt. latarni solarnych x 25 000 zł/szt= 200 000 zł

Razem: 1 030 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 030 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • plan sytuacyjny - skan - wycinek mały żółty.jpg