Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2019-06-14 08:14:14
Powrót do projektu

Uatrakcyjnienie murów obronnych Starego Miasta

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Międzymurze J. Zachwatowicza i część murów obronnych Starego Miasta od Barbakanu do Baszty Marszałkowskiej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Międzymurze J. Zachwatowicza jest wygodnym traktem pieszym położonym między wewnętrznym a zewnętrznym pierścieniem umocnień murowych. Wzdłuż północnej części murów obronnych Starego Miasta od Barbakanu do Baszty Marszałkowskiej proponujemy utworzenie atrakcji turystycznej, polegającej na wyniesienie na mury dział z okresu wojen szwedzkich lub ich replik. Ustawienie podświetlanych tablic z replikami obrazów z historii Warszawy z informacjami w kilku językach oraz multimedialnych ławeczek na których można odsłuchać i dowiedzieć się o historii tej części Warszawy. Pomiędzy dwoma istniejącymi tu ciągami pieszymi należy wykonać klomby kwiatowe. Połączy to wypoczynek z możliwością poznania historii i kultury naszego regionu.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Atrakcyjność odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu ruchu turystycznego, pomaga w identyfikacji miejscowości i regionów, a także określa ich tożsamość i wizerunek. Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i walorów poznawczych Warszawy; rozszerzenie wiedzy, a jednocześnie zaakcentowanie wartości historyczne i patriotyczne naszej tożsamości i dziedzictwa, upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej. Wspomniane aspekty świadczące o korzeniach naszego społeczeństwa, potwierdzając w sensie materialnym i duchowym naszą tożsamość narodową, wpłyną pośrednio również na zwiększenie poczucia dumy narodowej i ochronę zabytków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • patriotyczno-historyczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • turyści

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki