Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-27 14:01:27
Powrót do projektu

Skwer przy Domu Kultury PROM Prom - kontynuacja projektu

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Lotaryńska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wzdłuż ul. Lotaryńskiej od Brukselskiej do Rumuńskiej i Alzackiej jako kontynuacja istniejącego już skweru na rogu Lotaryńskiej i Brukselskiej

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Nowoczesny skwer w sąsiedztwie Domu Kultury PROM, który jest kontynuacją zrealizowanego w 2019 r. projektu na rogu ulic Brukselskiej i Lotaryńskiej.

Skwer ma stanowić mini park rozciągający się od ul. Brukselskiej wzdłuż Lotaryńskiej aż do Rumuńskiej i AlzackiejProgram: dużo nowej zieleni, strefa rekreacyjna, cień, całoroczny, integracyjny, projekt promujący spokój i odpoczynek w kameralnym miejscu, promocja integracji sąsiedzkiej, angażowanie młodzieży, dorosłych i seniorów do ruchu i wypoczynku. Skwer ma być przyjemnym miejscem do spacerów, także z psami, dzięki przyjemnej ścieżce wśród wypielęgnowanej zieleni.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
- stworzenie nowoczesnego skweru z dużą ilością zieleni

- stworzenie miejsca zacisznego i zacienionego

- przyciągnięcie bardzo szerokiej grupy wiekowej

- dostępność przez cały rok

- miejsce do spacerów z psami

- miejsce bezpieczne dla użytkowników (oddzielenie od ulicy)

- poszanowanie istniejącej zieleni i infrastruktury

- założenie niegenerujące wysokich kosztów utrzymania ograniczające się do pielęgnacji roślin

- możliwość przyszłego rozszerzenia programu np. szachy dla seniorów, plenerowy ping pong

- nawiązanie do francuskiej kultury na Saskiej Kępie (platany 'parasol')

- aktywacja, uatrakcyjnienie terenu tzw. „Zatrasia”

- stworzenie zaplecza plenerowego dla Domu Kultury PROM

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Dokumentacja projektowa – 10 000,00 zł

Nasadzenia zieleni:

Platany 4 szt. – 15 000,00 zł

Sosny 8 szt. – 10 000,00 zł

Krzewy, małe drzewka, byliny, trawnik itp. – 29 830,00 zł

Ławki parkowe 2 szt. – 6 000,00 zł

Placyki 4 szt. – 45 000,00 zł

Prace przygotowawcze, porządkowe, obsługa geodezyjna itp. – 4 000,00 zł

Utrzymanie projektu w roku realizacji – 1 000,00 zł

Razem: 120 830,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
120 830,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • skwer 1.jpg
  • Przechwytywanie.PNG