Koordynator w Dzielnicy Praga Północ - zmiany z 2019-08-26 12:12:26
Powrót do projektu

Ogólnodostępne stoły do gry w szachy,

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Linneusza-Szanajcy

Teren boiska, z wejściem od ulicy Szanajcy i poprzez teren szkoły przy ul. Burdzińskiego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Gra w szachy to sport umysłowy a jednocześnie forma dobrej zabawy. Postawienie trzech stołów betonowych w ogólnodostępnym miejscu, na terenie szkoły pozwoli korzystać ze stołów zarówno okolicznym mieszkańcom, jak również uczniom szkoły.

Szachy sa uznawane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za dziedzinę sportu. Są ponadto rozwijającą, rekreacyjną grą dla ludzi w każdym wieku.

Nieopodal siłowni plenerowej, znajdującej się przy ulicy Linneusza, a należącej do kompleksu sportowego, na który wejść można od ulicy Szanajcy znajduje się kawałek niewykorzystanej przestrzeni.

W tym miejscu można postawić trzy stoły betonowe (odporne na ewentualne zniszczenia) służące do gry w szachy. Stoły tego typu zyskują coraz większą popularność również w Warszawie, dodatkowo częstym jest prowadzenie kółek szachowych np. w szkołach.

Teren na którym znalazłyby się stoły należy do szkoły, w związku z tym ze stołów oprócz okolicznych mieszkańców, mogliby bezpośrednio korzystać uczniowie. Na przykład w lato podczas lekcji WF-u uczniowie zwolnieni z lekcji mogliby usiąść przy stolach i doskonalić grę w szachy.

Obiekt byłby wykorzystywany zapewne od wiosny do jesieni. Ze względu na betonową konstrukcję nie istnieje wielkie zagrożenie niszczeniem przez zimę, czy złe warunki atmosferyczne.

Ze stołów mogą korzystać dzieci, młodzież, osoby starsze. Warunkiem jest posiadanie własnych pionków do gry. W przypadku uczniów, pionki posiada szkoła.

Projekt nie pochłania dużej części funduszy przeznaczonych na realizację projektów z Budżetu Partycypacyjnego. Nie ingeruje w sposób znaczny w środowisko naturalne, ze względu na położenie na terenie już istniejącego kompleksu boisk.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Stoły byłyby uzupełnieniem istniejącej infrastruktury sportowej. Mogą służyć do treningów i gry rekreacyjnej na świeżym powietrzu, byłyby wykorzystywane zarówno przez szkołę jak również przez społeczność lokalną.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Po wstępnej analizie rynku wstępny koszt projektu należy zwiększyć do kwoty 60 000,00 zł.
Przygotowanie nawierzchni pod montaż - 15 000 zł

Zakup i montaż stołów do szachów - 45 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki