Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-07-22 10:44:22
Powrót do projektu

Historyczna Mapa Dzielnicy - dowiedz się gdzie mieszkasz.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
dostępna na całej dzielnicy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Historyczna Mapa Dzielnicy - dowiedz się gdzie mieszkasz.

Projekt zakłada utworzenie historycznej mapy Dzielnicy. Mieszkańcy będą mogli korzystać z wersji papierowej mapy oraz wersji elektronicznej umieszczonej na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Projekt ogólnodostępny i bezpłatny dla mieszkańców.

Na aktualnej mapie Dzielnicy można nanieść w sposób przejrzysty i czytelny historyczne granice obszarów oraz ich nazwy. Mapa opatrzona będzie notką historyczną dotyczącą historycznych przeobrażeń administracyjnych na terenie Dzielnicy.

Mapa będzie miała na celu przybliżenie mieszkańcom Dzielnicy oraz każdemu zainteresowanemu historią jak wyglądał historyczny podział obszarów na osiedla, ich granice oraz nazwy. Dzięki temu mieszkańcy dowiedzą się, gdzie rozpoczyna się Grochów Wielki, a gdzie Grochów Mały, lub granice Saskiej Kępy. Na mapie zaznaczone zostaną miejsca historyczne . Sama mapa to jednak nie wszystko. Projekt zakładałby ponadto spacery historyczną trasą mapy – mapa pełniłaby rolę spacerownika po Dzielnicy. Spacery połączone będą w siatkę miejsc historycznych, a cały spacer wzbogacony o multimedialny przekaz z wyświetlanych informacji na smartfonie – spacerowicz docierając do celu (miejsce historyczne) zostanie powiadomiony o tym na aplikacji w smartfonie ( nadajnik w wyznaczonym miejscu, 20 miejsc wskazanych )Warto dodać, że taka mapa-aplikacja może stanowić nie lada atrakcję dla turystów także z zagranicy odwiedzających naszą dzielnicę. Ponieważ w miejscach, które odwiedzą otrzymają powiadomienie w swoich smartfonach np. języku angielskim.

Aplikację będzie można rozbudować o moduł dla osób niedowidzących ( wtedy otrzymają komunikat głosowy )Projekt zakłada druk ok. 10 tys. egzemplarzy mapy oraz umieszczenie jej w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe i jako aplikacja w smartfonie.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma ogromną wartość poznawczą i edukacyjną dla każdego mieszkańca. W związku ze sporami dot. nazewnictwa obszarów lub Dzielnicy to swoista ciekawostka historyczna. Popularyzacja miejsc, które były cenne ze względu na wartość historyczną lub artystyczną. Poszerzenie wiedzy historycznej mieszkańców oraz kreatywne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu. Wzmacnianie więzi oraz poprawa relacji w społeczności lokalnej.

Do realizacji projektu można wykorzystać bezpłatną aplikację o nazwie "Mrówka"

Koszt realizacji :

druk map 10.000 szt - 5000 zł

nadajniki - 20 szt x 3600 zł = 72000

projekt graficzny 1200 zł

przygotowanie mapy 8500 zł

Łącznie 86700 zł

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • nowoczesny przekaz
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi
  • turyści

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt realizacji:

druk map 10 000 szt - 5000,00 zł

nadajniki 20 szt x 3600,00 zl = 72000,00 zł

projekt graficzny 1200,00 zł

przygotowanie mapy 8500,00 zł

suma: 86700,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
86 700,00 zł

Dokumenty

Załączniki