Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 22:06:10
Powrót do projektu

Poznaj florę Pragi - dla Pragi

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cała dzielnica.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Przebieg trasy musi uwzględniać dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada zorganizowanie cyklu 4 spacerów edukacyjnych, o tematyce przyrodniczego dziedzictwa Pragi-Północ oraz gry miejskiej wieńczącej projekt. Podczas kolejnych spotkań, uczestnicy będą mogli dowiedzieć się:1. Co rośnie na Pradze? Rozpoznawanie gatunków roślin.

2. Czy można ugotować coś z niczego? Kuchnia roślin dzikorosnących.

3. W poszukiwaniu gatunków chronionych.

4. Mchy, porosty i grzyby. Po co nam one?Po ostatnim spotkaniu odbędzie się wieńcząca cykl gra miejska z nagrodami.Pełny opis projektu:Projekt zakłada włączenie mieszkańców w prowadzenie monitoringu przyrodniczego na terenie dzielnicy Praga-Północ. Celem projektu jest zainicjowanie idei związanej z partycypacyjnym i aktywnym uczestnictwem w kształtowaniu zieleni miejskiej, a w szczególności świadomego i odpowiedzialnego z niej korzystania.Spotkania powinny mieć charakter otwarty lecz poprzedzony naborem. Warsztaty powinny być zorganizowane w terminach dogodnych dla mieszkańców dzielnicy. Sugerowane terminy: sobota/niedziela (wolna od handlu).Proponowane tematy kolejnych spotkań:

1. Co rośnie na Pradze? Rozpoznawanie gatunków roślin.

2. Czy można ugotować coś z niczego? Kuchnia roślin dzikorosnących.

3. W poszukiwaniu gatunków chronionych.

4. Mchy, porosty i grzyby. Po co nam one?Ostatnie spotkanie zakończy się grą miejską z nagrodami. Podczas gry terenowej pytania oraz zagadki będą nawiązywać do poprzednich spotkań. Tematyka spotkań do uzgodnienia z potencjalnym wykonawcą.Wstępny kosztorys:

- Wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących spacer – 2 000 PLN/szt.

- Wynagrodzenie dla eksperta opracowującego materiały edukacyjne – 2 000 PLN

- Koszt opracowania graficznego materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, bannery na FB, prezentacje multimedialne) i edukacyjnych (broszura edukacyjna), wydruk materiałów szt. 200 – 5 000 PLN

- Koszt cateringu – 1 000 PLN/szt.

- Materiały na warsztaty – 1 000 PLN/szt.

- Wynajęcie sprzętu na spacer (namiot, stoły, krzesła, flipchart, ogrzewacz etc.) – 5 000 PLN/szt.

- Koszty organizacji gry terenowej – 30 000 PLN

- Nagrody dla zwycięzców i uczestników gry terenowej – 5 000 PLN

- Raport – 1 000 PLNKoszt realizacji projektu: 88 000 PLNUWAGI:Wszystkie produkowane materiały w ramach projektu mają być w pełni ekologiczne – pochodzące z recyklingu, biodegradowalne etc, z wykorzystaniem już istniejących materiałów – stare plakaty, bannery.Resztki jedzenia będą rozdawane potrzebującym, bądź przewiezione do Jadłodzielni.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obecna świadomość mieszkańców Pragi-Północ dotyczących kwestii zieleni jest niestety na nie najwyższym poziomie, skutkuje to wieloma problematycznymi sytuacjami związanymi ze szkodą wyrządzaną drzewom – rozjeżdżanie trawników, niszczenie nasadzeń, kradzieże nasadzeń, zabetonowywanie powierzchni przepuszczalnych.Szersza edukacja dotycząca problemów zieleni w mieście mogłaby taką sytuację zmienić. Wspólnie możemy nauczyć się jak żyć w zgodzie z przyrodą, jakie procesy są naturalne, co powinno nas zaniepokoić, jak uchronić zieleń przed dewastacją oraz jak samemu działań na rzecz swojej lokalnej społeczności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
88 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki