Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2019-07-05 15:54:05
Powrót do projektu

Ratujmy warszawskie drewniaki - drewniak Burkego

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Kawęczyńska 26
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Obiekt stanowi własność M. st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Celem projektu jest dokonanie przykładowego kompleksowego remontu konserwatorskiego zabytkowej oficyny Burkego, jednego z dwóch zachowanych do dziś na terenie Pragi-Północ budynków drewnianych, który został wybudowany w końcu XIX w. Jest to obiekt ikoniczny, który pamięta odzyskanie niepodległości w 1918 r., dwie wojny światowe, a także rok 1989. Był wielokrotnie wykorzystywany, jako inspiracja dla fotografów, m.in. dla Tadeusza Rolkego. Od kilku lat wykwaterowany obiekt niszczeje. W ramach projektu planowany jest kompleksowy remont konserwatorski zabytkowego drewniaka z odtworzeniem zużytych elementów dekoracyjnych i z wypracowaniem docelowych funkcji dla drewniaka, uwzględniających dostępność tego obiektu dla mieszkańców.

Zakładamy, że część prac mogłaby zostać wykonana siłami mieszkańców i przedstawicieli NGO na wzór warsztatów rekonstrukcyjnych synagogi w Gwoźdźcu. Tym samym remont miałby również walor edukacyjny (przypomnienie zapomnianych technik stolarskich), co w przyszłości mogłoby zostać wykorzystane do realizacji podobnych prac przy innych obiektach drewnianych.

Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzona byłaby inwentaryzacja zabudowy drewnianej istniejącej w obrębie Warszawy [stworzenie - potencjalnie z udziałem wolontariuszy - interaktywnej mapy drewniaków w oparciu o miejski system mapowy lub mapy na licencji darmowej wraz z krótkimi informacjami nt. poszczególnych drewniaków (np. zdjęcie, adres) oraz przeprowadzony cykl spacerów edukacyjnych śladami istniejących drewniaków].Podział kosztów:

- kompleksowy modelowy remont konserwatorski drewniaka (ok. 4 700 000 zł)

- inwentaryzacja drewniaków i spacery (ok. 200 000 zł)
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt wyremontowania drewniaka Burkego i zinwentaryzowania istniejącej zabudowy drewnianej Warszawy ma ogromne walory edukacyjne i promujące dziedzictwo materialne stolicy. To ostatni moment na tego typu prace, szczególnie w przypadku tak ulotnej materii, jaką jest zabudowa drewniana, zwłaszcza dziewiętnastowieczna.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • ochrona zabytków
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 900 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • drewniaklipiec2007.jpg