Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-08 13:03:08
Powrót do projektu

Suchą stopą - likwidacja kałuż na przejściach dla pieszych i przystankach

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Miejsc wymagających poprawy jest mnóstwo - wybór lokalizacji należy skonsultować z działającymi w naszej dzielnicy radami osiedli (samorządami mieszkańców), które z pewnością wskażą miejsca wymagające najpilniejszej interwencji.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na likwidacji miejsc, w których tworzą się kałuże na przejściach dla pieszych oraz przystankach komunikacji miejskiej. Kałuże to drobna z pozoru uciążliwość, która jednak towarzyszy pieszym po każdym deszczu. Miejsca takie są często zgłaszane przez mieszkańców, rady osiedli czy lokalne organizacje pozarządowe, jednak latami brakuje środków na ich naprawę. Jest to szczególnie dotkliwe w okresie zmian temperatur, gdy kałuże zamarzają i zamieniają się w małe lodowiska. Większość osób może kałużę ominąć lub przeskoczyć, ale już dla mieszkańców, którzy mają trudności z poruszaniem się jest to większy problem - projekt wychodzi przede wszystkim naprzeciw ich potrzebom.W pierwszym etapie projektu urzędnicy - po zasięgnięciu opinii działających w naszej dzielnicy rad osiedli (samorządów mieszkańców) - ustalą listę miejsc wymagających poprawy . W drugim etapie nastąpi realizacja części inwestycyjnej - czyli prace infrastrukturalne w terenie (powtórne ułożenie kostki lub płyt chodnikowych, regulacja kratek ściekowych, poprawa nawierzchni asfaltowej, etc.).Problem jest dotkliwy zwłaszcza na uliczkach i chodnikach podlegających władzom dzielnicy, gdyż nie dysponują one wystarczającym budżetem na tego typu prace. W ramach projektu zaleca się skonsultowanie sposobu przeprowadzenia prac z Zarządem Dróg Miejskich, który w ostatnim czasie z powodzeniem rozpoczął likwidowanie kałuż na przejściach dla pieszych np. na sąsiedniej Pradze-Północ. Projekt powinien objąć też przynajmniej kilka miejsc na przystankach.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Mieszkańcy dzielnicy od lat wskazują na miejsca wymagające punktowej poprawy - znają już dobrze przejścia dla pieszych i przystanki, gdzie po deszczu tworzą się kałuże. Niestety w budżecie dzielnicy zwykle nie ma środków na ten cel i tego typu miejsca muszą czekać na większe remonty. Dzięki budżetowi obywatelskiemu możemy pokazać, że takie "drobiazgi" jak możliwość komfortowego przejścia "suchą stopą" też są dla nas ważne. Jest to szczególnie istotne dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1 m2 odtworzenia nawierzchni kosztuje w przybliżeniu 625 zł w związku z tym możemy naprawić :500 000 zł : 625 zł = 800 m2

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
500 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • 1_kaluza_zamarznieta.jpg
  • 2_kaluza_wieczorna.JPG
  • 3_pieszy_omija_kaluze.JPG
  • 4_kaluza_jak_jezioro.JPG
  • 5_piesza_omija_kaluze.JPG