Koordynator w Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2019-06-13 11:58:13
Powrót do projektu

Pień nadziei

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cały Żoliborz
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt ma na celu upiększanie przestrzeni publicznej poprzez tworzenie rzeźb w pniach drzew, które miałyby być wycięte. Rzeźby powinny nawiązywać do obszaru w którym będą powstawały. Rodzaj rzeźby powinien być każdorazowo uzgadniany z projektodawcą. Wizualizacja poglądowa dołączona w pliku.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dużo drzew, które ze starości są wycinane mogłyby upiększać otoczenie, nawiązywać do historycznych postaci lub rzeczy związanych z danym obszarem dzielnicy Żoliborz

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
10 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • pień nadziei.jpg