Koordynator w Dzielnicy Bielany - zmiany z 2019-06-12 10:37:12
Powrót do projektu

Zagospodarowanie terenu zielonego wokół bloku przy skrzyżowaniu ulic Jarzębskiego i Magiera

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Jarzębskiego/ul. Magiera
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren wokół bloku przy ul. Jarzębskiego i Magiera, część działki nr 82 obręb 70512

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt przewiduje nasadzenia drzew i krzewów oraz posianie trawy, w taki sposób, aby tworzyło to spójną całość. Od strony podwórka należy posadzić magnolie (Magnolia "Galaxy" o obw. 16 - 18 cm) oraz inne krzewy. Od strony ulicy Jarzębskiego i Magiera należy nasadzić derenie , pęcherznice, róże lub irgi. Wybór roślinności dokona na późniejszym etapie autor wraz z pracownikiem. Dodatkowo należy doświetlić teren zielony poprzez zamontowanie opraw oświetleniowych LED zasilanych z panela fotowoltaicznego z załączonym czujnikiem zmierzchu. Projekt przewiduje wygrodzenie zieleni od strony jezdni ul. Jarzębskiego oraz od strony altany śmietnikowej. Dobrze byłoby zamontować większą ilość koszy na śmieci.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Nowe nasadzenia poprawią okoliczną estetykę a kolorowe krzewy i drzewa będą ozdobą tego miejsca. Zapach będzie przyciągał pszczoły miejskie oraz poprawi okoliczny zapach. Ogrodzenie zabezpieczy teren przed dewastacją, a oświetlenie poprawi bezpieczeństwo.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki