Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-07-23 13:58:23
Powrót do projektu

Działalność edukacyjno-kulturalna dla dzieci, młodzieży i dorosłych

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
filie Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
brak

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt na działalność edukacyjno - kulturalną w bibliotekach praskich jest kontynuacją podjętych przez biblioteki na Pradze - Południe działań promujących nie tylko czytelnictwo, ale również ideę samokształcenia w "Twórczej Bibliotece" . Jest skierowany do mieszkańców dzielnicy w składa się z następujących działań:

spotkań autorskich i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

spotkań podnoszących kompetencje dorosłych i seniorów poprzez różnorodne kursy i szkolenia (tj. kursy komputerowe, językowe, adaptacyjne i prawne)

organizację gier miejskich (związanych również z dzielnicą, konkursów, projektów zagadek).

działalność klubów dla dzieci przedszkolnych (kluby - Zająca: Olbrzyma, Hipcia, Mikołajka).

działalność Klubów Młodzieżowych i Wolontariatu.

organizacji materiałów na zajęcia plastyczne dla dzieci.

materiałów promocyjnych.

Wszystkie działania w projekcie są bezpłatne i dostępne od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 do 19:00 dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Pragi-Południe. Na niektóre z wyżej wymienionych działań w projekcie będą obowiązywały zapisy według kolejności zgłoszeń.Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt odpowiada na potrzeby bezpłatnej oferty edukacyjno-kulturalnej na dobrym poziomie dla różnych grup wiekowych. Zajęcia sprzyjają integracji środowiska lokalnego oraz samokształcenia osób dorosłych i seniorów. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w bibliotekach wpisują się w koloryt środowiska. ich różnorodność i innowacyjność (wykorzystywanie nowoczesnych technologii) stanowi ciekawą propozycję dla odbiorców kultury w dzielnicy Praga-Południe.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Spotkania autorskie i edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów - 80 000 zł

Spotkania podnoszące kompetencje dorosłych oraz seniorów (m.in. kursy językowe, kursy komputerowe, adaptacyjne, pomoc prawna) - 30 000 zł

Organizacja gier terenowych, konkursów oraz pokojów zagadek - 20 000 zł

Działalność Klubów dla dzieci przedszkolnych (Kluby Zająca, Olbrzyma, Hipcia, Mikołajka) - 10 000 zł

Kluby młodzieżowe (m.in. Klub Gier Planszowych) i Wolontariat - 15 000 zł

Materiały na zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci - 20 000 zł

Materiały promocyjne - 25 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
200 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • SKonica454E19061112432 inne budzet.pdf