Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-07-15 15:23:15
Powrót do projektu

Chronimy ptaki w parkach i w zadrzewieniach Pragi Południe oraz na brzegu Wisły w tej Dzielnicy – konserwacja oraz zawieszenie nowych skrzynek lęgowych”

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
zadrzewienia komunalne dzielnicy Praga Południe, w szczególności:

I. Parki dzielnicowe – Kamionkowski (Błonia Elekcyjne), im. Obwodu Praga Armii Krajowej (przy ul. Podskarbińskiej), im. Józefa Polińskiego (przy ul. Szaserów), Aleja Wedla – nad Jez. Kamionkowskim, park przy Jez. Balaton.

II. Drzewostan przyuliczny i skwery – wzdłuż ulic: Kickiego, Paca, Mycielskiego i Rębkowskiej, jak również zieleń w okolicach ulic: Siennicka, Dwernickiego, Wiatraczna, Chrzanowskiego,

III. Drzewostan prawego brzegu Wisły – pomiędzy Mostem Siekierkowskim a mostem kolejowym linii średnicowej.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej parków, zadrzewień przyulicznych i zadrzewień brzegu Wisły na Pradze Południe. Polega na konserwacji, w tym oczyszczeniu ze starych gniazd około 300 sztuk skrzynek lęgowych zawieszonych w przeszłości w parkach i skwerach tej dzielnicy, jak również zawieszeniu 200 nowych skrzynek lęgowych – na prawym brzegu Wisły – na terenie Pragi Południe. Jego realizacja zapewni liczne i bezpieczne miejsca gniazdowania szpakom, sikorom, kawkom i mazurkom, być może także puszczykom, kaczkom krzyżówkom i traczom – ptakom z gatunków objętych ochroną prawną.

W projekcie przewidziano:

1) 21-krotne (od stycznia do końca lutego oraz od połowy października do połowy grudnia 2020r.) oczyszczenie około 300 skrzynek lęgowych, poprzez usunięcie z nich starych gniazd. Ponadto przy pierwszym przeglądzie (I lub II 2020r.) daszki tych skrzynek zostaną dodatkowo zabezpieczone blachą cynkową (grubości 0,5 mm) – co zdecydowanie przedłuży ich trwałość, jak również – ewentualnie – skorygować średnicę otworów wlotowych w niektórych skrzynkach,

2) Zawieszenie, w drugiej połowie 2020r. - 200 sztuk nowych skrzynek (94 typu „A” – dla sikor i mazurków, 100 typu „B” – dla szpaków, 6 typu „E” – dla puszczyka i tracza nurogęsia) – w zadrzewieniach prawego brzegu Wisły – pomiędzy Mostem Siekierkowskim a mostem kolejowym na linii średnicowej. Nowe skrzynki będą zaopatrzone w tzw. „klocki” (typ „A” i „B”) oraz pierścień z blachy przy otworze wlotowym (dotyczy typu „A”), jak również posiadać daszek zabezpieczony ocynkowaną blachą (wszystkie typy),

3) Wykonanie Nadzór specjalisty ornitologa nad wyznaczeniem miejsc zawieszenia budek i prawidłowością wykonania prac, oraz wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych działań sporządzonego przez specjalistę – ornitologa , który które będzie je nadzorował – w szczególności opisującego zajęcie na lęgi skontrolowanych 2-krotnie skrzynek przez poszczególne gatunki ptaków, wraz z wnioskami na przyszłość, jak również obejmowało w szczególności wykonanie mapy w systemie GIS z lokalizacją wszystkich skrzynek.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Usunięcie starych gniazd ze skrzynek i przedłużenie ich trwałości poprzez dodatkowe zabezpieczenie blachą najmniej trwałego ich elementu – daszka – przedłuży znacząco żywotność tych często wykorzystywanych przez ptaki na Pradze Południe sztucznych miejsc lęgowych oraz podniesie bezpieczeństwo wyprowadzanych w nich lęgów. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek uszkodzonych (np. z pękniętym daszkiem), jak również nie oczyszczonych po sezonie lęgowym, gdyż corocznie budują w skrzynce nowe gniazdo. Rozwieszenie nowych skrzynek na praskim brzegu Wisły – pomiędzy Mostem Siekierkowskim a mostem kolejowym linii średnicowej - zwiększy atrakcyjność przyrodniczą tego terenu, którego drzewostan nie posiada jeszcze wielu naturalnych dziupli. Może się także przyczynić do osiedlenia w tym rejonie ptaków wodnych (traczy nurogęsi), a także sów (np. puszczyka) – dotychczas nie występujących tam regularnie. Realizacja projektu pozwoli ponadto na zwiększenie liczebności na Pradze Południe sikor, szpaków i mazurków i zapewni im bezpieczne miejsca gniazdowania. Gatunki te należą do lubianych przez mieszkańców Warszawy. Ptaki – jako element żywej przyrody miasta – są dostępne przy skrzynkach do obserwacji przez publiczność w ciągu całego dnia świetlnego. Łatwo je obserwować z miejsc ogólno-dostępnych, nieraz z bliskiej odległości. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni – charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • dziko żyjących i prawnie chronionych ptaków
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • miłośnicy i obserwatorzy warszawsk

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 28 900
27 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki