Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-06-17 09:29:17
Powrót do projektu

wspólna trawa-wspólna sprawa

Rodzinne podwórko -posadzenie roślin

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
otoczenie bud. mieszkalnego przy ul Paca 39a
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
dz.ew nr 24/1 w obrębie 30406

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie(przywrócenie) walorów estetycznych miejsca oraz zmiana jego funkcjonalności na przestrzeni sprzyjającą kontaktom sąsiedzkim.

elementy projektu

- posadzenie żywopłotu jednorzędowego o łącznej długości ok 130-150 mb (koszt 29900-31050 zł) i wys. ok 90-100 cm wraz z pielęgnacja

-urządzenie trawnika o łącznej powierzchni ok 1000 m2 (koszt:22000 zł ) wraz z pielęgnacją

-kratka drewniana ogrodowa prostokątna do roślin pnących z ramą o łącznej długości ok 32,5 m i wys. ok 180 cm (koszt 1920 zł - ok 60zł/1mb)

-rośliny pnące i ich pielęgnacja (koszt 6400 - zał ok 200zł/1mb)

dostępność bez ograniczeń, pomiędzy 6 a 22
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obecnie miejsce objęte projektem służy głównie mieszkańcom wielu okolicznych bloków wyprowadzaniu psów. Niestety odchody czworonogów nie są sprzątane, przez co dawny trawnik odstrasza wyglądem i zapachem. Dodatkowo ściany garaży (Prochowa 44) są narażone na akty wandalizmu (graffiti) Teren stał się wręcz niedostępny dla mieszkańców bloków bezpośrednio z nim sąsiadujących (Paca 39, Paca 39a, akademik)

Realizacja projektu umożliwi przywrócenie tego miejsca wspomnianym mieszkańcom, nadając mu walory estetyczne. Potencjalnie teren będzie mógł służyć jako miejsce odpoczynku (np. na kocach piknik) sprzyjając kształtowaniu relacji sąsiedzkich. Stanie się też bezpiecznym obszarem dla dzieci. Osłonięcie tylnych ścian garaży roślinami pnącymi poskutkuje natomiast poprawą estetyki miejsca, ale też ochroni ich właścicieli przed kolejnymi aktami wandalizmu

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • przede wszystkim mieszkańcy budynków Paca 39a

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
61 370,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • SKonica454E19061208311 szkic projektu.pdf