Koordynator w Dzielnicy Wola - zmiany z 2019-06-12 15:21:12
Powrót do projektu

Projekt i wykonanie oświetlenia przy ciągu pieszo - rowerowym wzdłuż ulicy Kasprzaka od ul. Karolkowej do ul. Janusza Korczaka.

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul.Karolkowa - rejon ul. Karolkowej do ul. J. Korczaka
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Obręb 6-04-08

Dz.1/3

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji projektu oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Marcina Kasprzaka od ul. Karolkowej do ul. Janusza Korczaka. Projekt zakłada wykonanie oświetlenia ( montaż ok. 4-5 latarni na odcinku ok. 100 metrów, wzdłuż wspólnego ciągu pieszo - rowerowego.

Projekt ten byłby dostępny nieodpłatnie dla wszystkich użytkowników przez całą dobę.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
W chwili obecnej ciąg pieszo - rowerowy przebiegający w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 387 i basenu "Delfin" oraz okolicznych osiedli mieszkaniowych jest nieoświetlony na odcinku ok 100 m. co stanowi duże zagrożenie dla jego użytkowników. Rosnące w jego bezpośredniej bliskości drzewa i krzewy dodatkowo potęgują to wrażenie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zarówno ścieżka rowerowa jak i ciąg pieszy przebiegają bezpośrednio obok siebie, co szczególnie po zmroku stanowi zagrożenie dla rowerzystów jak i pieszych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rowerzyści

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Zdjecie.pdf