Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2020-06-16 00:35:22
Powrót do projektu

Gocław_sport wśród zieleni - renowacja betonowego boiska do kosza

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Okolice ul Kumanieckiego. Teren zniszczonego boiska do kosza i pobliskiego terenu zielonego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada rewitalizacje terenu betonowego boiska do gry w kosza, które znajduje się na Gocławiu Iskrze oraz stworzenie zielonej przestrzeni parkowej na terenie bezpośrednio sąsiadującym z terenem boiska. W ramach realizacji projektu powstanie nowe boisko do kosza, które będzie miało bezpieczną poliuretanową nawierzchnię. Wokół boiska zostaną zasadzone nowe rośliny.
Opis projektu:
GOCŁAW_Sport wśród zieleni.

Projekt zakłada rewitalizacje terenu betonowego boiska do gry w kosza, które znajduje się na Gocławiu Iskrze oraz stworzenie zielonej przestrzeni parkowej na terenie bezpośrednio sąsiadującym z terenem boiska. W ramach realizacji projektu powstanie nowe boisko do kosza, które będzie miało bezpieczną poliuretanową nawierzchnię. Wokół boisk zostaną zasadzone nowe rośliny. Zarówno duże drzewa jak również krzewy, trawy i byliny. Nie zabraknie w tym miejscu również zimozielonych roślin.Projekt będzie bezpośrednio połączony i skomunikowany z projektem Skwer Rodzinny na Gocławiu, którego realizacja jest zaplanowana na 2020 roku.

Obecny teren betonowych płyt w połowie zostanie wykorzystany na boisko, dugą połowę będzie zajmowała zielona część parkowa, która będzie naturalnym przedłużeniem Skweru Rodzinnego, który jest w trakcie realizacji.Teren nadal będzie miał charakter rekreacyjny, z którego będą korzystały wszystkie grupy wiekowe. Realizacja projektu pozwoli na większe wykorzystanie tej przestrzeni oraz będzie doskonałym zielonym uzupełnieniem osiedla Iskra. Część parkowo – rekreacyjna jest bardzo potrzebna w tej części Gocławia.W ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące prace:

- Prace projektowe;

- Usunięcie płyt betonowych i dostosowanie terenu;

- Budowa nowego boiska z bezpieczną poliuretanową nawierzchnią (1/2 terenu betonowych płyt);

- Zamontowanie dwóch standardowych koszy do gry oraz dwóch koszy dla dzieci, które będą zamontowane niżej;

- Zostaną wykonane nasadzeni (1/2 terenu betonowych płyt), w ramach zieleni zostaną posadzone m.in.:

- 3 wysokie drzewa o obwodzie pnia minimum 25 cm;

- 4 drzewa zimozielone o obwodzie pnia minimum 20 cm;

-3 magnolie o obwodzie pnia minimum 20 cm;

- Krzewy;

- Kwiaty i byliny;

- Zimozielony bluszcz o wysokości minimum 250 cm obrastający piłkochwyty;

- Zasadzona trawa;

- Zostaną zamontowane dwa kosze na śmieci;

- System nawadniający;

- Montaż 3 latarni;

- Montaż 4 ławek drewnianych z oparciami

- Zostaną zamontowane piłkochwyty;

- Montaż jednej kamery;

- Wykonany zostanie chodnik z płyt betonowych, który skomunikuje boisko z Skwerem rodzinnym i pozostałą częściom osiedla;Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Aktualny stan nawierzchni boiska wymaga naprawy. Mimo słabego stanu boiska wiele osób z niego korzysta. Niestety na Gocławiu wciąż jest mało miejsc w przestrzeni publicznej do uprawiania sportu. Teren w pobliżu boiska warto uzupełnić o nowe nasadzenia roślin (w tym zimozielonych).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Dokumentacja projektowa 25 000 zł

2. Roboty rozbiórkowe wraz z uzupełnieniem ziemi 190 000 zł

3. Nawierzchnia boiska oraz ogrodzenie 181 000 zł

4. Wyposażenie boiska 43 000 zł

5. Teren zielony 37 000 zł

6. Oświetlenie i monitoring 80 000 zł

7. Eksploatacja 10 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 425
566 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • aktualny stan boiska.png
 • RYSUNEK POGLĄDOWY_Gocław_sport wśród zieleni.png