Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2020-06-16 14:25:06
Powrót do projektu

Gocław_sport wśród zieleni - renowacja betonowego boiska do kosza

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Okolice ul Kumanieckiego. Teren zniszczonego boiska do kosza i pobliskiego terenu zielonego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada rewitalizacje terenu betonowego boiska do gry w kosza, które znajduje się na Gocławiu Iskrze oraz stworzenie zielonej przestrzeni parkowej na terenie bezpośrednio sąsiadującym z terenem boiska. W ramach realizacji projektu powstanie nowe boisko do kosza, które będzie miało bezpieczną poliuretanową nawierzchnię. Wokół boiska zostaną zasadzone nowe rośliny.
Opis projektu:
GOCŁAW_Sport wśród zieleni.

Projekt zakłada rewitalizacje terenu betonowego boiska do gry w kosza, które znajduje się na Gocławiu Iskrze oraz stworzenie zielonej przestrzeni parkowej na terenie bezpośrednio sąsiadującym z terenem boiska. W ramach realizacji projektu powstanie nowe boisko do kosza, które będzie miało bezpieczną poliuretanową nawierzchnię. Wokół boisk zostaną zasadzone nowe rośliny. Zarówno duże drzewa jak również krzewy, trawy i byliny. Nie zabraknie w tym miejscu również zimozielonych roślin.Projekt będzie bezpośrednio połączony i skomunikowany z projektem Skwer Rodzinny na Gocławiu, którego realizacja jest zaplanowana na 2020 roku.

Obecny teren betonowych płyt w połowie zostanie wykorzystany na boisko, dugą połowę będzie zajmowała zielona część parkowa, która będzie naturalnym przedłużeniem Skweru Rodzinnego, który jest w trakcie realizacji.Teren nadal będzie miał charakter rekreacyjny, z którego będą korzystały wszystkie grupy wiekowe. Realizacja projektu pozwoli na większe wykorzystanie tej przestrzeni oraz będzie doskonałym zielonym uzupełnieniem osiedla Iskra. Część parkowo – rekreacyjna jest bardzo potrzebna w tej części Gocławia.W ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące prace:

- Prace projektowe;

- Usunięcie płyt betonowych i dostosowanie terenu;

- Budowa nowego boiska z bezpieczną poliuretanową nawierzchnią (1/2 terenu betonowych płyt);

- Zamontowanie dwóch standardowych koszy do gry oraz dwóch koszy dla dzieci, które będą zamontowane niżej;

- Zostaną wykonane nasadzeni (1/2 terenu betonowych płyt), w ramach zieleni zostaną posadzone m.in.:

- 3 wysokie drzewa o obwodzie pnia minimum 25 cm;

- 4 drzewa zimozielone o obwodzie pnia minimum 20 cm;

-3 magnolie o obwodzie pnia minimum 20 cm;

- Krzewy;

- Kwiaty i byliny;

- Zimozielony bluszcz o wysokości minimum 250 cm obrastający piłkochwyty;

- Zasadzona trawa;

- Zostaną zamontowane dwa kosze na śmieci;

- System nawadniający;

- Montaż 3 latarni;

- Montaż 4 ławek drewnianych z oparciami

- Zostaną zamontowane piłkochwyty;

- Montaż jednej kamery;

- Wykonany zostanie chodnik z płyt betonowych, który skomunikuje boisko z Skwerem rodzinnym i pozostałą częściom osiedla;Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Aktualny stan nawierzchni boiska wymaga naprawy. Mimo słabego stanu boiska wiele osób z niego korzysta. Niestety na Gocławiu wciąż jest mało miejsc w przestrzeni publicznej do uprawiania sportu. Teren w pobliżu boiska warto uzupełnić o nowe nasadzenia roślin (w tym zimozielonych).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Dokumentacja projektowa 25 000 zł

2. Roboty rozbiórkowe wraz z uzupełnieniem ziemi 190 200 000 zł

3. Nawierzchnia boiska oraz ogrodzenie 181 241 000 zł

4. Wyposażenie boiska 43 10 000 zł

5. Teren zielony 37 57 000 zł

6. Oświetlenie i monitoring 80 100 000 zł

7. Eksploatacja 10 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 566
643 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • aktualny stan boiska.png
 • RYSUNEK POGLĄDOWY_Gocław_sport wśród zieleni.png