Autor projektu - zmiany z 2019-12-08 19:42:08
Powrót do projektu

Podwórko Majowa 5, Bazyliańska 8 i Wysockiego 20

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Podwórko przy budynkach Bazyliańska 8, Majowa 5 i Wysockiego 20
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działki numer 7/3 i 138 z obrębu 40812 we własności m. st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Rewitalizacja podwórka polegająca na poprawie i uzupełnieniu istniejącej infrastruktury.
Opis projektu:
Proponuję rewitalizację podwórka znajdującego się między budynkami Bazyliańska 8, Majowa 5 i Wysockiego 20. W ramach projektu:- Przebudowa „piwnego trójkąta”, ławek wokół trójkątnej „pseudo” piaskownicy, uniemożliwiająca konsumpcję w tym miejscu -likwidacja 2 szt. ławek/przestawienie w inne miejsce/,

- Poprawa ogrodzenia wokół boiska, montaż nowej siatki,

- Wykonanie piaskownicy z daszkiem,

- Ogrodzenie kolektora sieci CO płotkiem dekoracyjnym,

- Montaż pajęczyny linowej dla dzieci,

- Dodatkowe zabawki na placu zabaw z likwidacją starej zjeżdżalni,drabinki i stołu do ping ponga,

- Nowe ławki szt.2,

- Dodatkowe kosze na śmieci szt.2,

- Wymiana piasku na żwir,

- Remont ogrodzenia-wymiana siatki na ogrodzenie metalowe z prętów,

- Nasadzenia drzew szt.4,

- Stojaki rowerowe szt.2.Plac zabaw przez ostatnie lata był zaniedbany inwestycyjnie, przez co teraz jest w złym stanie. Niektóre jego elementy obecnie są już niebezpieczne dla dzieci, jak choćby zjeżdżalnia, która kończy się pół metra nad ubitą ziemią. Siatka okalająca boisko jest w wielu miejscach porwana i nie spełnia swojego zadania. „Piaskownica” w formie trójkąta wygrodzonego palikami w większym stopniu służy starszym mieszkańcom do spożywania alkoholu niż dzieciom do zabawy.Po konsultacjach z mieszkańcami proponuję:- Budowę nowej piaskownicy z prawdziwego zdarzenia od strony Wysockiego.. Większą, w formie okręgu przynajmniej o średnicy 5 metrów. Okalaną bezpiecznym, elastycznym obramowaniem. Mieszkańcy sugerują by ławki w otoczeniu piaskownicy nie były umieszczane blisko siebie, co nie ułatwiałoby gromadzenia się tam elementu w godzinach wieczornych w celach konsumpcji alkoholu.- Instalację nowych zabawek na placu zabaw. Rozbudowanej pajęczyny i domku ze zjeżdżalnią. Elementy takie znacząco wpłynęłyby na atrakcyjność tego miejsca.- Znajdujący się pod północną krawędzią kolektor sieci CO proponuję ogrodzić płotkiem dekoracyjnym, który w znakomity sposób zabezpieczałby betonowe włazy kolektorów CO przed dziećmi.- Na terenie całego podwórka brakuje w dostatecznej ilości małej architektury, ławek i koszy na śmieci.- Konieczne jest uporządkowanie przestrzeni piaszczystych. Obszary te poprzerastane są trawą. W związku ze znacznym kosztem wykonania bezpiecznej nawierzchni elastycznej proponuję wymianę zalegającego piasku na nawierzchnię żwirową.- Istniejące mini boisko na placu zabaw jest zabezpieczone siatką przed wypadnięciem piłki poza jego teren, jednakże siatka ta jest zbyt niska i obecnie, w wielu miejscach uszkodzona. Proponuję wymianę siatki na wyższą i wykonaną z materiału bardziej odpornego na uszkodzenia.- Ogrodzenie placu zabaw wymaga remontu, wymiany siatki na ogrodzenie metalowe z prętów. W wielu miejscach siatka jest poprzerywana a wejścia mają uszkodzone furtki niezabezpieczające w żadnym stopniu przed dostaniem się na plac zabaw psów, czy też ucieczkę małych dzieci z jego terenu.- Proponuję również nasadzenia nowych drzew, szczególnie w sąsiedztwie ławek, dzięki czemu dawałyby ona cień dla korzystających z nich mieszkańcówZapraszam na stronę projektu:

www.facebook.com/PodworkoMajowa
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Podwórko jest zaniedbane, sprzęty są zniszczone. niektóre z nich są niebezpieczne dla dzieci. Na terenie placu wieczorami spożywany jest alkohol. Ogrodzenie jest zniszczone i nie zabezpiecza placu zabaw.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
277 600,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Zdjęcia_Podwórka.pdf
  • Projekty_i_Plany.pdf
  • Propozycje_Wyposażenia.pdf