Autor projektu - zmiany z 2020-01-21 20:32:21
Powrót do projektu

Park dla Żerania obok przedszkola przy Myśliborskiej

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren przy przedszkolu nr 428 przy ul. Myśliborskiej, działka nr 108 z obrębu 40629
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Utworzenie terenu parkowego o powierzchni ok. 8 000 m2 obok przedszkola przy ul. Myśliborskiej, który obejmie także siłownię plenerową dla osób w różnym wieku, umożliwiającą m.in. uprawianie kalisteniki czy street workoutu.
Opis projektu:
Projekt zakłada utworzenie terenu parkowego o powierzchni ok. 8 000 m2 obok przedszkola przy ul. Myśliborskiej, który obejmie także siłownię plenerową dla osób w różnym wieku, umożliwiającą m.in. uprawianie kalisteniki czy street workoutu. Projekt zakłada zagospodarowanie istniejącego terenu w sposób naturalny oraz zachowanie i wkomponowanie istniejących drzew, a przy tym zwiększenie jego funkcjonalności dla mieszkańców w różnym wieku. Zgodnie z koncepcją zagospodarowania Starych Świdrów, ten teren został przeznaczony na park. Inwestycja zakłada:

- wytyczenie alejek parkowych z naturalnej nawierzchni (ok. 500 m2),

- ustawienie 9 ławek parkowych i 1 ławki dla mam karmiących,

- utworzenie siłowni plenerowej, zawierającej urządzenia umożliwiające wykonywanie ćwiczeń osobom w różnym wieku: od dzieci, przez młodzież, po dorosłych i seniorów,

- ustawienie 10 latarni solarnych,

- ustawienie 10 koszy parkowych,

- ustawienie 5 stojaków na rowery

- nasadzenie 30 nowych drzew ozdobnych,

- wyznaczenie rabat i nasadzenie 500 nowych krzewów,

- inne prace: porządkowe, ustawienie oznakowania etc.

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu i nadzór nad jego wykonaniem.Podane dane są orientacyjne i wymagają uszczegółowienia na etapie tworzenia projektu budowlano-wykonawczego.Wycena:

- wytyczenie alejek parkowych z naturalnej nawierzchni: 500 m2 x 300 zł = 150 000 zł

- ustawienie 9 ławek parkowych: 9 x 3 000 zł = 27 000 zł

- ustawienie 1 ławki dla mam karmiących: 20 000 zł

- utworzenie siłowni plenerowej, zawierającej urządzenia umożliwiające wykonywanie ćwiczeń osobom w różnym wieku: od dzieci, przez młodzież, po dorosłych i seniorów: 100 000 zł

- ustawienie 10 latarni solarnych: 10 x 10 000 zł = 100 000 zł

- ustawienie 10 koszy na śmieci: 10 x 2 500 zł = 25 000 zł

- ustawienie 5 stojaków na rowery: 5 x 500 zł = 2 500 zł

- nasadzenie 30 nowych drzew ozdobnych: 30 x 1 200 zł = 36 000 zł

- wyznaczenie rabat i nasadzenie 500 nowych krzewów: 54 600 zł

- inne prace: porządkowe, ustawienie oznakowania etc.: 10 000 zł

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu i nadzór nad jego wykonaniem: 50 000 złRazem 575 100 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W tej części Żerania bardzo brakuje urządzonych terenów zieleni i rekreacji, dlatego utworzenie w tym miejscu parku pozwoli zapewnić mieszkańcom miejsce odpoczynku, spotkań i aktywnego spędzania czasu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
575 100,00 zł

Dokumenty

Załączniki