Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2020-06-23 08:33:49
Powrót do projektu

Skrzynki lęgowe dla jerzyków i wróbli we Włochach

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rozwieszenie skrzynek nastąpi po uzgodnieniu i wydaniu zgody przez administratorów obiektów. Szczegóły doboru lokalizacji będą weryfikowane na podstawie wcześniej przygotowanej opinii ornitologa.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Przy wyborze lokalizacji poza preferencjami ptaków, muszą zostać uwzględnione wymogi bezpieczeństwa oraz brak uciążliwości dla użytkowników budynku.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na przygotowaniu środowiska lęgowego dla ptactwa m.in. zakup i rozwieszenie na zewnątrz około 30 10 budynków - 300 100 skrzynek lęgowych dla jeżykówjerzyków(jedno-komorowych), które mogą posłużyć również dla wróbli.
Opis projektu:
Zawieszanie skrzynek będzie realizowane przez pracownika korzystającego z koszowego podnośnik samochodowego lub posiadającego uprawnienia alpinistyczne przy użyciu specjalnego sprzętu do pracy na wysokościach. Projekt powinien zostać zakończony w 2 kwartale 2021r, tak aby ptaki zdążyły zając skrzynki na lęg jeszcze w tym samym roku.



Koszt zakupu 1 skrzynki dla jerzyka (jednokomorowej, o otworze wlotowym 6,5 cm x 3,5 cm) - 75zł 60 zł brutto. 300 100 skrzynek x 75 60 zł/skrzynkę=22500zł 6000 zł brutto. Koszt zawieszenia 1 skrzynki na ścianie budynku- z użyciem podnośnika lub prac alpinisty-80zł/skrzynkę. 80 zł x300 skrzynek=24000 zł za zawieszenie skrzynek117 zł/skrzynkę. Koszt wykonania opinii ornitologicznej dotyczącej wyboru budynków i lokalizacji skrzynek-1800zł brutto -15zł brutto/ skrzynka.Koszt systemu kotwiącego- 48 zł./skrzynka.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Jeżyki to ptaki owadożerne są naturalnym wrogiem meszek i komarów. Wróble to ptaki równie pożyteczne co jeżyki karmią swoje pisklęta owadami, przede wszystkim szkodnikami (m.in. mszycami). Obydwa gatunki są prawnie chronione, niestety w dużych aglomeracjach miejskich, przez gęstą zabudowę betonowych bloków jest ich coraz mniej. Stanowią obiekt obserwacji mieszkańców i są przez nich szczególnie lubiane ze względu na pożyteczny aspekt ich funkcjonowania.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt zakupu budki lęgowej-60 zł x 100 szt.-6 000 zł.

Koszt systemu kotwiącego- 48 zł. x 100 szt.- 4 800 zł.

Koszt ekspertyzy ornitologicznej- 15 zł. x 100 szt. - 1500 zł.

Koszt montażu budki na elewacji budynku- 117 zł. x 100 szt. 11 700 zł.

Koszt realizacji projektu- 24 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 46 500
24 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki